Logo Bouwend Nederland

Koninklijke Oosterhof Holman: ook bij een groot familiebedrijf staat de directiedeur altijd open

Dinsdag 16 augustus 2022

In de zomervakantie brengen we een reeks artikelen over familiebedrijven in Noord-Nederland. Hoe gaat dat met bedrijfsopvolging? En wordt er tijdens familiebijeenkomsten ook wel over iets anders gepraat dan het bedrijf? Deze week een groot familiebedrijf; Koninklijke Oosterhof Holman uit Grijpskerk.

Toen hij in 1912 zijn Aannemersbedrijf Oosterhof oprichtte, zal Oebele Oosterhof nooit hebben gedacht dat hij daarmee de eerste steen legde voor een bedrijf dat na 110 jaar nog zou bestaan, een jaaromzet van 100 miljoen zou draaien en zo’n 400 mensen van werk zou voorzien. De groei is gepaard gegaan met grote veranderingen. Stenen stapelen doet het bedrijf inmiddels niet meer; het bedrijf is nu actief op het aanleggen van infrastructuur, energietransitie, duurzame energie en vergroening van ons leefklimaat. En de naamswijziging is een gevolg van de toetreding van Derk Holman, een neef van Oebele. Al gebeurde dat al in de jaren veertig en was het pas in de jaren tachtig dat het bedrijf werd omgedoopt tot Oosterhof Holman Wegenbouw. In de jaren negentig werd kwam het bedrijf volledig in eigendom van de familie Holman. Hoewel 100% eigenaar, trad de familie Holman terug uit de dagelijkse bedrijfsvoering en werd stille aandeelhouder.

Korte lijnen en een langetermijnvisie

"Wat je nu hebt is een soort driehoeksverhouding met de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en mij als algemeen directeur", zegt Sander de Haan. Hij is in 2020 aangesteld als CEO. Het is niet voor het eerst dat hij die functie binnen een familiebedrijf vervult, dus hij spreekt uit ervaring als hij het heeft over de specifieke kenmerken van een familiebedrijf. "Korte lijntjes en een langetermijnvisie", vat hij het kernachtig samen. "Bij beursgenoteerde bedrijven gaat het veel over de Excel-sheets, waarbij de cijfers besproken worden, terwijl wij als familiebedrijf meer naar de lange termijn kijken", licht hij dat laatste toe. "We hebben geen schulden, zijn niet afhankelijk van de bank, investeren heel veel. Dat maakt je dynamischer en sterker. Omdat je minder afhankelijk bent van derden, kun je makkelijker overleven als het wat mindere tijden zijn." De korte lijnen zitten hem vooral in het directe contact met het personeel. "De deur van de directie staat altijd open, alle medewerkers kunnen bij ons terecht. En dat gebeurt ook, we praten met iedereen. Dat is typisch het familiegevoel. Het is ook niet iets waar de familie Holman op hamert, het is gewoon de cultuur van het bedrijf."

Zelfsturende teams

De Haan ziet dat familiegevoel ook terug in het personeelsbestand. "We hebben veel mensen die al behoorlijk lang in dienst zijn." Vooral bij de oudere generatie ziet hij dat, jongeren zijn toch wat meer geneigd om na een jaar of vijf, zes wat anders te willen doen. "Als familiebedrijf moet je rekening houden met die veranderende wereld. We denken dus veel na over generatiemanagement en hoe wij ons als organisatie moeten inrichten om ook voor de jongere generaties een aantrekkelijke werkgever te blijven." Misschien dat bekende waarden van het familiebedrijf als stabiliteit en zekerheid jongeren wat minder aanspreken, het vertrouwenwekkende imago doet dat zeer zeker wel. "Het gevoel dat ze bij ons een bepaalde vrijheid hebben in hoe ze hun tijd inrichten, in hoe ze tot resultaten komen, dat spreekt wel aan. Waar andere bedrijven vaak wat procesmatig zijn ingericht en strak worden geleid, werken wij bijvoorbeeld met zelfsturende teams. Die mensen hoef je niet van bovenaf te vertellen hoe ze het moeten doen, dat komt meer van onderaf. Zoiets kun je goed invoeren in een familiebedrijf, waar mensen doorgaans heel goed weten wat er van ze wordt verwacht." Naast zelfsturende teams zijn er bij Oosterhof Holman flexibele werktijden en kan er parttime worden gewerkt; 3 of 4 dagen werken in de week. "Het zijn aantrekkelijke zaken voor jongeren die werken als een must zien en niet als hobby, voor wie andere dingen dan werk ook belangrijk of zelfs belangrijker zijn."

Nog niet uitgegroeid 

Koninklijke Oosterhof Holman is in ruim een eeuw tijd uitgegroeid tot de grootste infra-aannemer van Noord-Nederland, onder meer door de overname van allerlei bedrijven. En de rek is er nog niet uit, maakt De Haan duidelijk. "We zijn nog steeds sterk in ontwikkeling, zowel in activiteiten als in de groei van het aantal mensen en de geografische uitbreiding van onze activiteiten."

Groei kan impact hebben op de specifieke cultuur van een familiebedrijf. "De menselijke factor zit verweven in de bedrijfscultuur, maar als je de keuze maakt om gestaag te groeien, dan moet je wel nadenken over wat dat betekent voor die familiecultuur, of en hoe je die kunt behouden. Daarom neem ik de Raad van Commissarissen en familie graag mee in dergelijke beslissingen." Misschien zou dat anders zijn als er op enig moment geen opvolging vanuit de familie komt en er voor overname gezocht moet worden naar investeerders, maar daar is vooralsnog geen sprake van. Met de toetreding van de vierde generatie Holman tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, is duidelijk dat de Koninklijke Oosterhof Holman een familiebedrijf is en dat graag wil blijven.

Annette Korving
Regiosecretaresse - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 25 april 2024
Tussenbijeenkomst Sliepe yn 'e takomst 24 april

Kun je jonger worden door een weekje in een biobased recreatiewoning te vertoeven in het mooie Friesland? De zeven teams van het project Sliepe yn’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Psycholoog Bernard Maarsingh gaf tijdens de bijeenkomst een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Vrijdag 22 maart 2024
Gezamenlijk het aansluitproces optimaliseren staat centraal tijdens bijeenkomst in Emmen

‘Samen beter aansluiten, dat wil toch iedereen?’, was de slogan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van 18 maart in het stadion van FC Emmen. Desondanks bleek tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Grond’G, MijnAansluiting en Bouwend Nederland, dat de praktijk weerbarstig is. Mede gevoed door de personeelstekorten en verschillende (maatschappelijke) transities, waardoor de vraag naar elektra, gas, media en water sterk verandert, vraagt het op tijd realiseren van de gewenste aansluiting om een steeds betere afstemming tussen opdrachtgever, netbeheerder, bovengrondse aannemer, ondergrondse aannemer en de gemeente als vergunningverlener. Het versterken van de aansluitketen en het toepassen van slimme innovaties, was tijdens deze volgeboekte bijeenkomst in Emmen, dan ook hét centrale thema.

Vrijdag 1 maart 2024
JBN Noord op excursie naar de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp

Op donderdag 29 februari bezochtend de leden van Jong Bouwend Nederland in Regio Noord het project 'De Nieuwe Waterwerken' in Zoutkamp waar wordt gewerkt aan een nieuw gemaal en de renovatie van de Hunsingosluis.