Logo Bouwend Nederland

Koopmans Bouwservice: “Bij RGS werk je gelijkwaardig samen”

Maandag 18 maart 2024

Koopmans Bouwservice heeft de ambitie om het aandeel RGS-samenwerkingen verder uit te breiden. Grootste winst is voorspelbaarheid van het werk voor een lange termijn, stelt adjunct-directeur Niels Welmer. Daarvoor moet er wel een klik zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor medewerkers van bouwbedrijven is de gelijkwaardige relatie met de opdrachtgever soms óók wennen.

Enthousiast vertelt Niels Welmer over zijn eerste maanden bij Koopmans Bouwservice. Hij komt uit een echte bouwfamilie. Zijn vader had een architectenbureau en zijn oom en neef hebben een bouwbedrijf in Markelo, waar hij is opgegroeid. In de afgelopen jaren ontwikkelde hij een visie op integraal onderhoud, waarbij je de data van dagelijks onderhoud gebruikt om een goede onderhoudsstrategie voor de langere termijn te ontwikkelen. Die visie sluit naadloos aan bij de gedachte achter resultaatgericht samenwerken. In het kort: bij RGS stuurt de opdrachtgever op gewenste resultaten die mede op advies van de opdrachtnemer zijn afgesproken. Die is voor een periode van meerdere jaren verantwoordelijk voor de overeengekomen resultaten. De geleerde lessen benut je in de volgende onderhoudscyclus, waardoor zowel de resultaten als de samenwerking continu verbeteren.

Prettig samenwerken in vaste teams

Koopmans Bouwservice heeft vestigingen in Enschede, Deventer en Almere. De ambitie is om op korte termijn ook vanuit Groningen te werken. Bij voorkeur in RGS-samenwerkingen, vertelt Welmer. "De grootste winst zit hem in de continuïteit van het werk over meerdere jaren. Daardoor kan je met vaste teams werken, die projectoverstijgend met de opdrachtgever meedenken en adviseren. Zo werk je efficiënter samen en lever je meer kwaliteit. We merken bovendien dat onze medewerkers het fijn vinden om in vaste teams te werken. Je raakt steeds beter op elkaar ingespeeld." Bij RGS is de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gelijkwaardig. "Sommige medewerkers vinden het nog lastig om opbouwend kritisch te zijn naar klanten. Omdat dit een belangrijk onderdeel is van gelijkwaardig samenwerken, sturen we hier actief op. Ook kijken we naar een goede mix van persoonsprofielen in onze teams."

Elkaar vasthouden

Welmer vergelijkt een RGS-samenwerking met een huwelijk. "Het belangrijkste is de klik tussen jou en je opdrachtgever. Dat de bedrijfsculturen bij elkaar passen. Dat RGS breed wordt gedragen binnen de organisaties. En als het niet klikt, moet je ook ‘nee’ durven zeggen. Of afscheid van elkaar nemen. Net als in een huwelijk, vraagt de relatie continu aandacht. Vaak begint een RGS-samenwerking intensief en feestelijk. Maar er gaat wat tijd overheen voordat je duidelijke resultaten ziet. Hoe houd je elkaar in die tijd vast?" Volgens Welmer zouden ook lokale overheden interessant kunnen zijn als RGS-partner, al is de relatief korte looptijd van raamovereenkomsten mogelijk een belemmering. "Lokale overheden hebben een aanbestedingsplicht, waardoor de termijn waarbinnen je resultaat kan boeken flink wordt beperkt. Maar wie weet doet de kans zich een keer voor." 

Integrale onderhoudsaanpak

In samenwerking met Stichting Pioneering zet een werkgroep van bedrijven en woningcorporaties zich in voor een gestandaardiseerd kader om RGS-samenwerkingen te optimaliseren. Ook Koopmans Bouwservice neemt hieraan deel. Welmer: "We ontwikkelen nu een quickscan waarmee je snel kunt beoordelen of er een goede match is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook wisselen we leerervaringen uit. Opdrachtgevers hebben soms de neiging om allerlei nieuwe processtappen op te tuigen. Onze ervaring is dat het helpt om eerst te investeren in de relatie. Bijvoorbeeld met sessies om elkaar persoonlijk goed te leren kennen." Binnen Koopmans wordt intussen verder gewerkt aan een dashboard met onderhoudsdata voor opdrachtgevers, vertelt Welmer. "Meer samenhang in de organisatie van het onderhoud zorgt voor een hogere huurdertevredenheid en een optimale vastgoedexploitatie. Daar ben ik van overtuigd."  

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 17 mei 2024
Webinar 3 juni: Wat betekent RGS voor je medewerkers

Resultaatgericht Samenwerken heeft vele voordelen, waaronder continuïteit van werk en een hogere huurderstevredenheid. En veelal werken je medewerkers ook met meer plezier. Waar zit hem dat precies in. En wat kan je doen om hen waar nodig te ondersteunen. Daar hoor je meer over in dit webinar. Ook besteden we aandacht aan de rol van de assetmanager in een RGS samenwerking.

Dinsdag 16 april 2024
Hoe bouw je aan een goede samenwerking in de keten?

In de bouw en infra is veel werk te doen, met weinig mensen en dan vergeet je soms goed samen te werken. Daardoor ontstaan er ergernissen, verpest het de werksfeer en zakt de productiviteit. Door goed te communiceren en duidelijk afspraken te maken kan je de samenwerking in de keten optimaliseren. Hoe pas je dat toe in de praktijk?

Maandag 18 maart 2024
RGS: Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

De variantenstudie helpt corporaties, co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)varianten in kaart te brengen en tot een optimale keuze te komen: van onderhoud, renovatie en verduurzaming tot herontwikkeling of verkoop. Op basis daarvan kan de corporatie een onderbouwd initiatiefbesluit nemen.