Logo Bouwend Nederland

Kwaliteitsborging bij verbouwingen uitgesteld tot 1 januari 2025

Woensdag 25 oktober 2023

Minister Hugo de Jonge heeft in het debat in de Eerste Kamer van 24 oktober 2023 laten weten dat het publiekrechtelijke deel van de Wkb niet eerder dan 1 januari 2025 voor verbouwingen zal gelden. Je hoeft dus als initiatiefnemer bij verbouwingen in 2024 dus nog geen kwaliteitsborger in te schakelen.

In de eerste helft van 2024 zal er een evaluatie plaatsvinden met een invoeringstoets. Op basis daarvan wordt uiterlijk 1 juli 2024 besloten of het publiekrechtelijke deel van de Wkb per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden.

Let op

Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (onder andere aansprakelijkheid en opleverdossier) geldt wel per 1 januari 2024 voor alle bouwwerken. In de AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023 zijn hier bepalingen over opgenomen. Zie ook ons eerdere nieuwsbericht.

 

Gebruik dus deze voorwaarden en de modelovereenkomsten!

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.