Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Lancering digitaal stelsel gebouwde omgeving

Lancering Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Maandag 17 juni 2024

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) is klaar voor gebruik: op 18 juni wordt versie 1.0 van het afsprakenstelsel gelanceerd en officieel overgedragen aan de markt. Met DSGO is een veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot digitale informatie vanuit de hele keten in de ontwerp-, bouw- en technieksector een flinke stap dichterbij.

Wat is het DSGO?

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) biedt een set van uniforme afspraken, die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Hoe meer datadiensten zich met elkaar verbinden, hoe meer waarde deze data opleveren voor de verschillende partijen in deze keten.  

Hoe pas je DSGO toe?

Deelnemende partijen kunnen straks vanuit hun eigen datadienst data gaan aanbieden via het DSGO. Om datadienst aanbieder te kunnen worden, moet je vijf stappen doorlopen. Welke dit zijn en hoe je dit aan moet pakken, is te lezen in het DSGO datadienst stappenplan op digiGO website. Deelnemers hebben inspraak in de governance, georganiseerd via de beheerorganisatie van het DSGO.

Commitment van marktpartijen

DSGO is de afgelopen 2,5 jaar ontwikkeld in nauwe samenwerking met marktpartijen. Programmadirecteur Marijn van Dijk: "Draagvlak uit de hele OBT-sector met opdrachtgevers en opdrachtnemers, is van groot belang voorgeslaagde adoptie van het stelsel. Daarom zijn we blij dat steeds meer partijen uit de sector de DSGO Ambassadeursverklaring ondertekenen. Uiteindelijk bepaalt de markt het succes van het digitale stelsel."

Joppe Duindam van Bouwend Nederland: "Het DSGO helpt onze leden, hun opdrachtgevers en bouwpartners praktische problemen op te lossen. Zij zijn het afgelopen jaar daarmee geholpen en vertellen er zelf meer over. Laat je vooral inspireren." 

Hans Loonen, CIO van het Rijksvastgoedbedrijf is een belangrijke opdrachtgever met 4000 gebouwen in Nederland: "Als RVB staan we voor een enorme transformatieopgave. Om daar de juiste oplossingen voor te vinden, moeten we verder willen kijken dan onze eigen silo en dezelfde digitale taal gaan spreken. En daar helpt het DSGO bij."

Roeland Allewijn, Chief Data Officer Rijkswaterstaat: "Rijkswaterstaat heeft uitgesproken dat we echt voor het DSGO gaan. Maar daarbij is nog meer commitment nodig van andere partijen. Laten we er met z’n allen voor gaan!"

 

Joppe Duindam
Manager Brancheontwikkeling & Verenigingszaken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 juli 2024
'Samen bouwen aan digitale vooruitgang'

Het aanbod van ons om deel te nemen aan een onderzoek naar de invloed van BIM op functies in de bouw, kwam voor Maas-Jacobs op het juiste moment. Vanaf volgend jaar gaan ze de ontwerpfase van alle projecten in 3D uitvoeren. Wat betekent dat voor de taken van medewerkers, en hoe ervaren zij deze taken? Het onderzoek leverde waardevolle inzichten op, vertelt BIM-manager Patrick van Dongen.

Vrijdag 28 juni 2024
Slimmer samenwerken met het digitaal bouwwerkdossier

Vorige week is het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) gelanceerd. Het DSGO kent negen belangrijke bouwstenen, waaronder standaarden, uitwisselingsprotocollen en zaken als identificatie en autorisatie. Joppe Duindam, manager brancheontwikkeling en verenigingszaken: “Beter digitaal samenwerken is cruciaal om een groot aantal maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Het recent door Ketenstandaard gepubliceerde whitepaper over het digitaal bouwwerkdossier beschrijft hoe deze digitale samenwerking goed kan werken voor onze sector.”

Donderdag 6 juni 2024
Contactgroep Digitalisering leert verander-tips en tricks

Veranderingen doorvoeren in een bedrijf is lastig. Ook, of misschien wel vooral, als het om digitalisering gaat. Hoe je dat het beste aanpakt werd uitvoerig besproken tijdens de bijeenkomst van de contactgroep Digitalisering Regio Randstad Noord van maandag 3 juni bij Van der Valk Oostzaan.