Logo Bouwend Nederland

Lever input op de procesbeschrijving ordening van ondergrondse netten

Maandag 18 maart 2024

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 7171-2 ‘procesbeschrijving ordening van ondergrondse netten is voor commentaar gepubliceerd. Dit is een update van de versie uit 2009. De ondergrond wordt steeds voller. Ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en het verdichten van woningbouw, hebben ook invloed op de ondergrondse infrastructuur. Gezien de toenemende drukte in de ondergrond is het belang van afstemming tussen belanghebbenden en vastleggen van afspraken groot.

Zorgvuldig omgaan met de bodem en ondergrond is voor elk project in Nederland een voorwaarde voor het slagen daarvan. De ondergrond is al lang niet meer het sluitstuk. Belangrijk is om zo vroeg mogelijk, al bij de initiatieffase inzichtelijk te krijgen met welke partijen er afspraken gemaakt moeten worden, zodat het project een succes wordt. De NPR 7171-2 bevat afspraken over het proces tussen de betrokken partijen voor inrichting en ordening van de ondergrond, zoals de verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de bijbehorende activiteiten.

Commentaarronde NPR 7171-2

Op 1 februari 2024 is de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 7171-2 'Ordening van ondergrondse netten – Deel 2: Procesbeschrijving' voor commentaar gepubliceerd. Iedereen kan commentaar leveren tot 1 mei 2024.

Webinar

Op 6 maart van 10:00 – 11:30 uur wordt er een webinar georganiseerd over NPR 7171-2. De voorzitter van de normcommissie, de schrijvers van het normontwerp en vertegenwoordigers uit de sector zijn aanwezig om vragen over het normontwerp te beantwoorden. Aanmelden voor het webinar 'Normontwerp NPR 7171-2' kan via deze link.

Bijdrage vakgroep

De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer heeft actief bijgedragen in de normcommissie en werkgroepen. Als eerste resultaat is op 1 februari 2024 de NEN7171-1, dat een gedeeld uitgangspunt biedt voor het ontwerpen en afspreken van maatregelen om negatieve effecten van werkzaamheden in de bodem te beperken, gepubliceerd. Nu is de NPR7171-2, procesbeschrijving, ter commentaar gepubliceerd. Dossierhouder binnen de vakgroep is Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Dinsdag 23 april 2024
STIPEL werkt aan verandering: vanaf 1 mei gaan er enkele veranderingen plaatsvinden binnen STIPEL

Per 1 mei geeft STIPEL zelf de certificaten af en dragen de certificerende instellingen hun taken aan STIPEL over. De bestaande exameninstellingen blijven actief en ook behaalde STIPEL-certificaten blijven geldig. Deze veranderingen worden doorgevoerd om sneller kwaliteitsdoelstellingen te behalen, efficiëntere besluiten te nemen en beter mee te kunnen groeien met de behoeften van de markt. Daarnaast zorgt dit voor meer uniformiteit en een centrale registratie van behaalde certificaten.

Maandag 22 april 2024
Dinsdag 16 april was Y-ONG te gast op een project van NuLelie

Liander heeft na aanbesteding het werk voor programma NuLelie gegund aan drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema – Van Vulpen gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. Met een omvang van 37 projecten, ruim 2.100 km kabels en circa 300 transformatorhuisjes is het werk verdeeld in drie deelgebieden.