Logo Bouwend Nederland

Marco Peppel toegetreden tot bestuur Bouwend Nederland

Dinsdag 14 november 2023

Maak kennis met Marco Peppel die sinds kort in het algemeen bestuur van Bouwend Nederland de ledengroep Bouw en Infra Groot vertegenwoordigt.

Na een studie bouwkunde studeerde Marco bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn professionele reis begon in 1996 bij ERA Contour, een TBI-bedrijf, om daar in 2008 hoofd Realisatie te worden. In 2011 ging hij naar J.P. van Eesteren, ook een TBI-onderneming, om als directeur Engineering aan de slag te gaan en werd in 2020 benoemd tot directievoorzitter van J.P. van Eesteren.

Werkervaring

“Bij ERA Contour heb ik in verschillende functies het vak geleerd: van werkvoorbereider tot hoofd realisatie. Het was hoofdzakelijk gericht op woningbouw, waar ik heb geleerd om met de klant mee te denken en kritische vragen te stellen zoals: "Moet het echt zo?". Vervolgens stapte ik over naar zusteronderneming J.P. van Eesteren en nam ik die filosofie mee. Want ook bij utiliteitsbouw draait het om samenwerking met je klanten en partners. En daarbij is J.P. van Eesteren een prachtig bedrijf, dat al meer dan 90 jaar iconische gebouwen maakt. Denk aan Markthal Rotterdam, de Euromast, Rijksmuseum, HAUT, Triodos Bank, Naturalis en de Kuip. Die laatste is natuurlijk wel de kers op de taart voor mij als voetballiefhebber.”

Duurzaam en circulair

“Als bouwsector kunnen we een essentiële maatschappelijke bijdrage leveren, zoals het aanpakken van de krapte op de woningmarkt en de energietransitie. Het bouwen is een noodzaak, en dat moet wat mij betreft zo duurzaam en circulair mogelijk. Dit kunnen we niet alleen als individuele bouwbedrijven; samenwerking is cruciaal, en daarbij is een overkoepelende aanpak met alle bouwbedrijven en ketenpartners in Nederland van groot belang. Bouwend Nederland speelt hierin een cruciale rol, en ik ben vastbesloten om namens de bouwbedrijven van TBI mijn steentje bij te dragen.”

Aandachtsgebieden

Zijn persoonlijke interesse ligt bij het aantrekken van jong talent in de bouwsector, duurzaam en circulair bouwen, én innovaties. Deze onderwerpen zijn van groot belang voor de toekomst van de bouwsector en Bouwend Nederland is blij dat Marco Peppel zich in het bestuur daar enthousiast voor gaat inzetten.

Astrid van Mill
medewerker communicatie

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.

Vrijdag 26 april 2024
Vertragingen en verstoringen in de bouw: hoe ga je ermee om?

Hoe je ook je best doet, tegenvallers bij de uitvoering van een werk lijken maar moeilijk te voorkomen. Wie kent niet de berichten over het uitlopen van bouwwerken, waardoor die soms jaren later dan gepland worden opgeleverd met alle gevolgen van dien. Het is daarom van groot belang te weten hoe je in dergelijke situaties als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunt optrekken om toch tot een succesvolle afronding van het werk te komen. Daarover heeft het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een leidraad gepubliceerd.