Logo Bouwend Nederland

Model Bouwteamovereenkomst 2021 is klaar voor de toekomst

Maandag 3 mei 2021

Het vroegere Model 1992, een Model Bouwteamovereenkomst, is na dertig jaar aan vervanging toe. Na een intensief traject is het nieuwe model voor een bouwteamovereenkomst, de Model Bouwteamovereenkomst 2021, klaar voor gebruik.

In 1992 werd door VGBouw een Model Bouwteamovereenkomst (het Model 1992) gepubliceerd. Het Model 1992 voorzag in een duidelijke behoefte. Weliswaar werd er toen al regelmatig met bouwteams gewerkt bij de voorbereiding van bouwprojecten, maar een modelovereenkomst, waarin de rechten en plichten van de opdrachtgever en de aannemer als lid van het bouwteam waren geregeld, bestond nog niet. Hoewel het oorspronkelijke Model uit 1992 nog regelmatig – al dan niet aangepast – wordt gebruikt, is het na bijna dertig jaar toe aan aanpassing/modernisering. De met het Model 1992 in de praktijk opgedane ervaringen en de ontwikkeling in de bouwbranche, waardoor in toenemende mate aan de aannemer ontwerpwerkzaamheden worden opgedragen, hebben gezorgd voor een nieuwe modelovereenkomst. Gestreefd is te komen tot een voor de bouwpraktijk van nu begrijpelijk en dus werkbaar contract.

De modelovereenkomst is via deze link gratis te downloaden.

Arno Duijverman
Senior Beleidsadviseur Aanbesteden & Contracten
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 november 2023
Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp

Bij het uitbesteden van werk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp) is het van belang dat je afspraken maakt om te voorkomen dat sprake is van een dienstverband. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk biedt bouw- en infrabedrijven hiervoor de benodigde zekerheid. Bouwend Nederland heeft, na het verlopen van de oude modelovereenkomst, een nieuwe overeenkomst aangevraagd die recent is goedgekeurd door de Belastingdienst. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren.

Zondag 1 oktober 2023
Discussie voor/tijdens oplevering

Vlak voor en tijdens de oplevering van een werk bestaat er tussen partijen vaak een verschil van mening over de vraag of het werk opleveringsgereed is en welke gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd moeten worden.

Donderdag 28 september 2023
Einde samenwerking Aon

Na zorgvuldige overwegingen en advies van de Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland, heeft het Bestuur van Bouwend Nederland besloten de samenwerking met onze verzekeringspartner Aon per 31-12-2023 op te zeggen. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in de bestaande Bouwend Nederland verzekeringen kan sluiten na 31-12-2023. Reeds bestaande via Aon gesloten polissen worden niet geraakt door deze opzegging en kunnen nog doorlopen (mits niet eerder beëindigd). Het gaat om lopende individuele polissen binnen de onderstaande verzekeringsmantels: