Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Einde samenwerking aon

Einde samenwerking Aon

Donderdag 28 september 2023

Na zorgvuldige overwegingen en advies van de Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland, heeft het Bestuur van Bouwend Nederland besloten de samenwerking met onze verzekeringspartner Aon per 31-12-2023 op te zeggen. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in de bestaande Bouwend Nederland verzekeringen kan sluiten na 31-12-2023. Reeds bestaande via Aon gesloten polissen worden niet geraakt door deze opzegging en kunnen nog doorlopen (mits niet eerder beëindigd). Het gaat om lopende individuele polissen binnen de onderstaande verzekeringsmantels:

  • Bouwend Nederland B&U constructie verzekering (tot 31-12-2025)
  • Bouwend Nederland B&U Aansprakelijkheidsverzekering (tot 31-12-2025)
  • Bouwend Nederland Inframantel (tot 31-12-2025)
  • Bouwend Nederland Cyberverzekering (tot 31-12-2024)

Wij hebben alle opties geëvalueerd en zijn van mening dat de huidige verzekeringspartner In-Staet samen met een nog nieuw aan te stellen tweede makelaar onze leden optimaal kunnen bedienen. Vanaf 01-01-2024 kunnen nieuwe polissen voor car-, aansprakelijkheid- en ontwerpverzekeringen uitsluitend nog in de Bouwend Nederland Integraal Polis worden gesloten via In-Staet en, na aanstelling van de tweede makelaar, tevens via deze makelaar.

Binnenkort kunnen wij je hierover meer informatie verstrekken.

Stel je vraag

BNL Ledenvoordeel

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 november 2023
Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp

Bij het uitbesteden van werk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp) is het van belang dat je afspraken maakt om te voorkomen dat sprake is van een dienstverband. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk biedt bouw- en infrabedrijven hiervoor de benodigde zekerheid. Bouwend Nederland heeft, na het verlopen van de oude modelovereenkomst, een nieuwe overeenkomst aangevraagd die recent is goedgekeurd door de Belastingdienst. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren.

Zondag 1 oktober 2023
Discussie voor/tijdens oplevering

Vlak voor en tijdens de oplevering van een werk bestaat er tussen partijen vaak een verschil van mening over de vraag of het werk opleveringsgereed is en welke gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd moeten worden.

Woensdag 27 september 2023
Bouwend Nederland Integraal Polis: de deadline 1 november komt er weer aan!

Veel zakelijke verzekeringen hebben als vervaldatum 1 november, met daaraan gekoppeld een opzegtermijn van twee maanden. In-Staet biedt als ledenvoordeelpartner nu voor het vierde jaar de Bouwend Nederland Integraal Polis aan.