Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Modelcontracten ava 2023 aangepast

Modelcontracten AVA 2023 aangepast

Woensdag 20 maart 2024

Recent zijn de modelovereenkomsten behorende bij de AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023 aangepast.

Aangepaste modelcontracten

De tekst “indien de overeenkomst is gesloten op of na 1-1-2024” is verwijderd. Er is verduidelijkt dat de opdrachtgever zorgdraagt voor de melding technische bouwactiviteit en de gereedmelding in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met betrekking tot de aansprakelijkheid na oplevering is op advies van het Instituut voor Bouwrecht de tekst uit de AVA zelf nogmaals in de overeenkomst opgenomen.

Je kunt de aangepaste modelcontracten via onderstaande links direct downloaden. 

 

Ga voor een overzicht van alle beschikbare modellen, contracten en overeenkomsten naar deze pagina.

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 7 juni 2024
Besluit over verbouw onder Wkb naar 1 december 2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Daarbij is kwaliteitsborging verplicht voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Het voornemen was om per 1 januari 2025 ook bij verbouwen kwaliteitsborging verplicht te stellen. Gisteren heeft minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd dat het besluit hierover een half jaar is uitgesteld.

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.