Logo Bouwend Nederland

Nano-Drill: nieuwe techniek in de opschaling van de energietransitie

Donderdag 17 november 2022

Nano-Drill is een nog vrij nieuwe sleufloze techniek die geschikt is voor het aanleggen van relatief korte ondergrondse leidingen in een compacte ruimte. In het centrum van Terheijden is bestaande bouw middels deze techniek snel en probleemloos aangesloten op het Traais Warmtenetwerk. Door deze werkwijze ervaren de bewoners en de omgeving minimale overlast. Nieuwsgierig naar deze techniek? Lees dan verder.

Aannemer Nijkamp levert totaaloplossingen op het gebied van de energietransitie. Zo ook in opdracht van Traais Energie Collectief (TEC) waarvoor zij een warmtenet aanleggen in het centrum van Terheijden. Samen met samenwerkingspartner Kouwenberg Infra hebben zij een aantal pilots uitgevoerd, om bestaande bouw veilig, snel en met minder overlast aan te sluiten. Zowel bovengronds (tuintjes) en ondergrondse obstakels als kabels en leidingen, maar ook funderingen vormen geen probleem.

Aanleiding en ontwikkeling

Rond 2020 stelde Vattenfall de vraag vanuit de opgave van de energietransitie of er een goede techniek is om panden snel en eenvoudig aan te sluiten op een warmtenet, met minimale overlast voor de bewoners en omgeving, een brede inzetbaarheid met minimale arbeidscapaciteit. Met doorontwikkeling van HDD en deze te combineren met verschillende andere sleufloze technieken is uiteindelijk Nano-Drill ontstaan. Doordat de werkzaamheden in Terheijden in een bestaande omgeving plaatsvinden is het beperken van overlast en een snelle en veilige uitvoering prettig voor de bewoners en de omgeving. Daarom heeft TEC gekozen een aantal huisaansluitingen te realiseren met Nano-Drill.

Compacte boorunit

De Nano-Drill is een zeer compacte boorunit die eenvoudig aan een minigraver bevestigd kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van flexibele boorbuizen waardoor korte boringen met een kleine diameter in een compacte omgeving en drukke ondergrond kunnen worden gerealiseerd. Het systeem is bedacht voor warmteleidingen, maar tevens toepasbaar voor andere netten waarbij sleufloos, compactheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit een vereiste zijn.

Verdere ontwikkeling

De voordelen van Nano-Drill, minimale overlast voor bewoners en omgeving, lage (fysieke)menskracht en toepasbaar in een compacte omgeving hebben zich bewezen. Uitdaging is nu opschaling door het ontwikkelen van een efficiënte proces(uitvoerings)lijn en de toepassing geschikt maken voor grotere diameters. Afhankelijk van de situatie is sleufloos en Nano-Drill een goede toepassing. Voor meer informatie en de toepasbaarheid van Nano-Drill neem je contact op met één van de drie partijen.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.