Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nette aanpak piekbelasters in uitvoering eindelijk zicht op ruimte voor bouw en infraprojecten

Nette aanpak piekbelasters in uitvoering: eindelijk zicht op ruimte voor bouw- en infraprojecten

Maandag 12 juni 2023

Maandag 12 juni maakte het kabinet bekend hoe het veehouderijen die veel stikstofdepositie veroorzaken wil verleiden te stoppen, te innoveren, te extensiveren of te verplaatsen. Deze aanpak moet leiden tot een forse stikstofreductie om zo Natura 2000 gebieden te herstellen en te versterken, PAS-melders te legaliseren én vergunningsruimte te creëren voor die bouw- en infraprojecten waar stikstof een probleem vormt. We zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de stoppersregeling die in juli 2023 open gaat en loopt tot april 2024.

"Dit is een ongekend nette regeling voor boeren die vrijwillig stoppen", benadrukt voorzitter Arno Visser. "Wij hebben hier samen met Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland twee jaar geleden al om gevraagd, want we moeten als land uit de stikstofimpasse komen. Het kabinet moet nu de uitvoering de eerstkomende jaren zo snel als mogelijk uitvoeren. Wat voorkomen moet worden is blijven hangen in een discussie over jaartallen in de verre toekomst."

Landelijk register

Hoewel nog niet alles duidelijk is, zoals de regelingen voor innoveren, extensiveren en verplaatsen, staat dit de start van deze stoppersregeling niet in de weg. Bouwend Nederland vertrouwt erop dat deze aanvullende regelingen later dit jaar ingevuld worden. Voor ons is essentieel dat de afname van stikstofdepositie in een landelijk register wordt bijgehouden. Hiermee kan vervolgens beschikbare stikstofruimte aantoonbaar worden ingezet voor zowel natuurherstel, PAS-melders als bouw- en infraprojecten.

"Deze regeling is een stap in de goede richting voor zowel de woningzoeker als de forens. Maar ook voor de verduurzaming en de energietransitie", concludeert Visser. "De versnelling in uitvoering komt hiermee hopelijk weer in beeld. De regelingen sluiten in ieder geval goed aan op verduurzaming die de bouwsector momenteel zelf al maakt."

Duidelijke stappen richting uitstootarme bouw- en infrasector

Op 9 mei was ook de tweede tranche van de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) binnen een dag overtekend, met 1000 aanvragen voor aanschaf van emissieloos materieel. Er is totaal voor €67 miljoen aan subsidie aangevraagd, terwijl er voor dit jaar €34 miljoen in de subsidiepot zat. Dit toont aan dat de sector graag sneller wil en duidelijke stappen aan het zetten is richting een uitstootarme sector.

Bekijk hier de brief die naar de Kamer is gestuurd.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.