Logo Bouwend Nederland

Nieuw: Modelovereenkomst aannemer – kwaliteitsborger

Maandag 2 oktober 2023

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 ontstaan er nieuwe contractuele relaties. Een daarvan is de relatie tussen aannemer en kwaliteitsborger, in het geval dat de aannemer de partij is die de kwaliteitsborger inschakelt. Bouwend Nederland en de VKBN (Vereniging Kwaliteitsborging Nederland) hebben hiervoor onlangs een model raamovereenkomst opgesteld, inclusief een bijbehorende model projectopdracht.

“We zijn voorstander van redelijke en evenwichtige afspraken tussen partijen. Deze afspraken hebben wij in deze modelovereenkomst vastgelegd. Hiermee voorkomen wij veel discussies tussen aannemers en kwaliteitsborgers”, aldus algemeen directeur van Bouwend Nederland Fries Heinis en VKBN-voorzitter Ton Jans.

Download het model raamovereenkomst Kwaliteitsborging, inclusief model projectopdracht

Themapagina Wkb 

Het model raamovereenkomst inclusief model projectopdracht zijn binnenkort ook te vinden op www.bouwendnederland.nl/wkb en www.vkbn.nl. Op de website van Bouwend Nederland vinden aannemers nog meer hulpmiddelen om zich voor te bereiden op de Wkb, zoals een animatie, een stappenplan en trainingen.

Er kan ook nog steeds met financiële steun (STIPP) een proefproject worden gedaan, zodat aannemer en kwaliteitsborger kunnen oefenen met de Wkb. 

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.