Logo Bouwend Nederland

Nieuwe regels Zone Zwaar Verkeer in Amsterdam

Donderdag 20 mei 2021

De gemeente heeft een besluit genomen over de aanscherping van de regels voor zwaar verkeer per 1 oktober 2021. De grootste verandering is dat de bovengrens voor het aanvragen van een zoneontheffing is verlaagd van 45 ton naar 30 ton. Ook gelden er strengere voorwaarden bij het aanvragen van een ontheffing.

De belangrijkste wijzigingen:

  • De huidige 7,5t-zone wordt uitgebreid met een gedeelte van de Zeelheldenbuurt in West. Ook de vrachtroutes maken deel uit van de zone, ook voor deze wegen is straks een ontheffing nodig.
  • De bovengrens voor het aanvragen van een zoneontheffing is verlaagd van 45 ton naar 30 ton.
  • Voertuigen zwaarder dan 30 ton komen alleen nog in aanmerking voor een routeontheffing met een verklaring ondeelbare lading of in geval van bijzondere voertuigen.
  • Er wordt uitgegaan van het werkelijke gewicht van het voertuig in plaats van de toegestane maximum massa (TMM).
  • Er gelden gedragsregels voor chauffeurs van zware voertuigen.

Ontheffingen zone zwaar verkeer

Nieuwe ontheffing

Per 1 september 2021 is het mogelijk om via de website op basis van het nieuwe beleid een ontheffing voor de zone zwaar verkeer aan te vragen.

Huidige ontheffing

Alle ontheffinghouders die nu toegang hebben tot de zone hebben een mail van de gemeente ontvangen over de gevolgen van het nieuwe beleid voor hun lopende ontheffing. Als de huidige ontheffing niet automatisch overgezet kan worden naar het nieuwe beleid dan kan er tot uiterlijk 18 juni 2021 voor de resterende looptijd een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Meer informatie

Bekijk www.amsterdam.nl/zwaarverkeer voor een uitgebreide omschrijving van de nieuwe regels en ontheffingen. Ook vind je hier meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een ontheffing.

Lydia de Wit
Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.