Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwe visie nieuwe werkwijze en nieuwe certificaten bij kiad

Nieuwe visie, nieuwe werkwijze en nieuwe certificaten bij KIAD

Vrijdag 19 april 2024

Op 11 april 2024 vond een informatiebijeenkomst plaats van KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater). Het KIAD-bestuur nam een groot aantal vertegenwoordigers uit de hele drinkwaterketen mee in een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen KIAD. Het KIAD-Bestuur werkt aan de professionalisering en een toekomstbestendige KIAD-organisatie en -processen en wil daar als bestuur actiever op te sturen.

Sinds medio 2023 zijn alle waterbedrijven bij KIAD aangesloten. Zij stellen meer en dedicated capaciteit beschikbaar om de doelen van KIAD te helpen realiseren. Er is gewerkt aan een vernieuwde visie en uitgangspunten en de tekst van de Hygiënecode is zodanig aangepast dat er voor de ketenpartners meer flexibiliteit is om gefaseerd aan de KIAD-eisen te gaan voldoen; de datum van 1 januari 2025 is uit de tekst verdwenen en in plaats daarvan staat er nu dat personen die werkzaamheden verrichten aan de drinkwaterleidingen moeten voldoen aan de op dat moment geldende KIAD-eisen. Dit schept voor alle betrokken partijen meer ruimte en flexibiliteit in de ontwikkeling en implementatie van de KIAD-eisen.

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater

KIAD is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet (vooralsnog geen betrekking op drinkwaterproductie en installaties). KIAD is in 2018 geïntroduceerd door de drinkwaterleidingen en Bouwend Nederland, als vertegenwoordiger van de aannemers die deze werkzaamheden uitvoeren. Sinds 2018 wordt het KIAD certificaat gefaseerd verplicht gesteld voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. Als Bouwend Nederland zijn we vertegenwoordigd in bestuur, college van deskundigen en constructiewerkgroep. Met de verandering naar een netwerkorganisatie gaan we met onze betrokkenen in overleg.

In de nieuwsbrief van april 2024 vind je alle ontwikkelingen. Vragen of opmerkingen mail KIAD of Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.