Logo Bouwend Nederland

Ondernemers Twente zien kansen verduurzaming bestaande bouw

Maandag 18 september 2023

In de periode tot 2030 moeten ruim 1,5 miljoen koopwoningen, 1 miljoen huurwoningen en 120.000 utiliteitsgebouwen worden verduurzaamd. Dat is een aanzienlijk markt- en omzetpotentieel voor bouwbedrijven. Daarom organiseerde afdeling regio Twente op de Bouw Kampus in Rijssen een praktische workshop over de nieuwe Standaard voor Woningisolatie. De opkomst was hoog: een kleine veertig ondernemers lieten zich graag bijpraten over maatregelen per woningtype en een handige checklist om de warmtevraag te verminderen.

De gloednieuwe Bouw Kampus is een bijzondere plek. Het is een opleidingscentrum voor verschillende vakopleidingen: bouw, installatietechniek, zorg en retail. Onder andere het ROC Twente, REMO en Bouwmensen worden in het gebouw gehuisvest. Een uitgelezen plek dus om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. De workshop van 14 september stond in het teken van de Standaard voor Woningisolatie. In de toekomst moeten alle woningen voldoen aan deze standaard. Een verbouwing of uitbreiding van de woning biedt kansen om daar nu al stappen in te zetten. Nieuwe dakkapel? Dan ook dakisolatie. Als aannemer is het verstandig bewoners te wijzen op dergelijke kansen. De klant staat dan niet in één keer voor een grote investering, maar kan stap voor stap te werk gaan. En voor jou als aannemer biedt deze aanpak continuïteit en omzet.

Nieuwe business case

Ondernemers in Twente, van klein tot groot, zijn zich goed bewust van de kansen die de verduurzamingsmarkt biedt. Ook bedrijven die zich tot nu toe bezighouden met nieuwbouw, laten zich graag informeren over deze (nieuwe) business case. Senior adviseur Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs begon zijn verhaal met de prikkelende stelling: “in de verduurzamingsmarkt is niets wat het lijkt, als je er goed naar kijkt”. Zijn verhaal ging namelijk niet alleen over gevelisolatie, maar veel over andere manieren waarop je de warmtevraag van een woning kan terugbrengen. Denk aan het kiezen van het juiste ventilatiesysteem en glas. Hij adviseerde de aanwezige ondernemers om zich goed te verdiepen in de regelgeving rondom verduurzaming bestaande bouw om goed voorbereid de markt op te kunnen gaan.  

Praktische handvatten

Voorzitter Lucas Haafkes kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. “Volgens het laatste rapport van ING krimpt de nieuwbouw met 2,5%. Dit is een flinke domper voor de bouwmarkt, maar gelukkig zien we altijd kansen zoals het verduurzamen van bestaande bouw. Vandaag hebben we prakische handvatten gekregen om deze kans optimaal te benutten. Met veel dank aan Harm Valk maar vooral ook aan alle ondernemers die ervaringen en vragen hebben uitgewisseld.”

Meer weten over de Standaard voor Woningisolatie?

Hier hebben we alle praktische informatie voor je op een rij gezet: Standaard voor woningisolatie - Bouwend Nederland

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.