Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Ong staat op de agenda en is zichtbaar

ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Woensdag 12 juni 2024

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.

Guido van Tongeren (vice-voorzitter) heette iedereen welkom en vertelde over de verandering in de bestuurssamenstelling. Door het vertrek van Marloes Kooijmans was een vacante plek ontstaan. Na een unanieme instemming mag Jasper Besselink zich officieel bestuurslid van de vakgroep noemen. Daarnaast gaf Guido aan dat het bestuur graag een vertegenwoordiging van Y-ONG de mogelijkheid geeft om zitting te nemen of betrokken te worden bij het bestuur van de vakgroep. Ten slotte, vooruitblikkend zal Harold Lever per 1 juli 2025 (na 8 jaar) afzwaaien als voorzitter. Het bestuur gaat opzoek naar een opvolger in de vorm van opnieuw een externe en onafhankelijke voorzitter.

ONG staat op de agenda!

Na deze bestuurszaken trapte Jan van der Meer af door te benoemen dat de ondergrond op veel agenda's staat en de vakgroep zichtbaar is. De vakgroepmedewerkers deelden high en low lights:

  • We zijn op weg richting gelijkwaardig partnerschap. Het uitvoeringsakkoord tussen Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en Bouwend Nederland schept randvoorwaarden op partnerschap, arbeidscapaciteit, innovatie en financiën om de ongekend grote verzwaringsopgave aan te pakken;
  • Om onze bronbemalingsbedrijven en (grondboorbedrijven) beter te organiseren, te positioneren en te profileren zijn we bezig met een plan van aanpak;
  • Ook zijn er vernieuwde opleidingen voor boormeester/bronbemaler.
  • Op gebied van veiligheid gebeurt er veel. Een mooie ontwikkeling is dat per 15 april 2024 meer gasloos werken is vastgelegd in VWI’s (VIAG);
  • Met de ingang van het nieuwe jaar trad de omgevingswet in. Om iedereen goed te informeren over de activiteit tijdelijke uitname was er een succesvol webinar;
  • Binnen de stichting CKB is een werkgroep bezig met de verruiming van de opleidingstabel;
  • Er is een nieuw bestuurslid bij de Y-ONG: Robin Versluis (Heijmans)

Gasunie’s visie op de ontwikkeling van de gasinfrastructuur tot 2050

Vanuit Gasunie waren Jarig Steringa (senior adviseur) & Cathelijne van der Heijden (communicatieadviseur) aanwezig. Jarig nam ons mee in de visie van Gasunie, waarbij de vraag centraal stond: “hoe kunnen we Nederland in de toekomst van duurzame energie voorzien?”.

De doelstelling is dat Nederland klimaatneutraal is in 2050. Gasunie voorziet dat gastransportnetwerk met een capaciteit van 350 GW een cruciale rol speelt in de overgang naar duurzame energie. Dit vereist een enorme verbouwing in de infrastructuur. Jarig gaf vijf redenen waarom we nu aan de slag moeten. Bekijk ook de oproep en uitnodiging "Stakeholder Dialogen" op 21 juni 2024 en meld je aan.

Bekijk hier de presentatie van de ALV en Gasunie.

Hoe marsmannetjes bijdragen aan de opbouw van een collectieve warmte- en koude sector

Na 3,5 jaar als kwartiermaker van de ledengroep WKI zwaait Peter Blesgraaf deze maand af. De bijeenkomst was de perfecte gelegenheid voor Peter om ons een laatste keer mee te nemen in zijn ervaringen in de warmtesector. Toen Peter begon heeft hij samen met de WKI-leden een strategie opgesteld, die zijn vruchten afwerpt. De WKI-groep is zichtbaar en de aannemers zijn goed verenigt om hun bijdrage te leveren aan de wederopbouw van deze sector. Dit verwoordde Peter als volgt: ondernemend samenwerken en samen ondernemen. Hier vind je de gehele presentatie van Peter.

Heb jij naar aanleiding van de presentaties nog vragen of kandidaten voor YONG? Neem dan contact op met het secretariaat.

 

Nikki Nicolai
Adviseur markt en overheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 juli 2024
Vrijstelling op asbestinventarisatieplicht

Vanaf 1 augustus is er een vrijstelling op asbestinventarisatieplicht voor het gas en elektriciteitsnet van de regionale netbeheerders.

Donderdag 4 juli 2024
Opleiding Eerste Monteur Hoogspanning Transport gereed

Na een intensieve samenwerking tussen de netwerkbedrijven en aannemers werkzaam in de Hoogspanning, een aantal ROC’s en het SBB, presenteren wij met trots de nieuwe opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport (EMHT).

Dinsdag 2 juli 2024
NLSC++: een gemeenschappelijke taal voor data-uitwisseling

Woensdag 26 juni 2024 vond een webinar plaats over data-uitwisseling via NLCS++ en DSP georganiseerd door onder andere Frank Ter Huurne en Dik Top (Alliander). NLCS staat voor de Nederlandse CAD Standaard, waarbij de ++ slaat op de toevoeging van attribuutinformatie aan gasleidingen en elektrakabels. DSP staat voor Digitaal Samenwerkingsplatform, waarop data uitgewisseld kan worden.