Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Op naar een planmatige en industriele aanpak in de infrasector

Op naar een planmatige en industriële aanpak in de infrasector

Maandag 27 maart 2023

De komende decennia zijn duizenden bruggen in Nederland toe aan vervanging of renovatie. Dat vraagt om forse investeringen. Bovendien zijn de maatschappelijke en economische gevolgen groot als een brug tijdelijk gesloten is. Daarom is een efficiënte en innovatieve aanpak nodig, die vooral ook duurzaam en circulair is. Met een breed programma wil Bouwend Nederland in samenwerking met partners een planmatige en industriële aanpak in de grond- weg- en waterbouw stimuleren.

Gemeenten, provincies en waterschappen staan voor een grote opgave: bruggen, viaducten, onderdoorgangen en duikers moeten de komende jaren worden onderhouden, vervangen en nieuw gebouwd. Dat is qua capaciteit een uitdaging maar óók qua kosten. Zo rekent onderzoeksbureau EIB de totale kosten 2025-2035 voor provincies en gemeenten inclusief nieuwbouw van kunstwerken op € 9 miljard. In het verleden zijn veelal onvoldoende middelen gereserveerd. Dus speelt de vraag: hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Het EIB deed hiervoor samen met de provincie Noord-Holland onderzoek naar industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD).

De voordelen van IFD

De provincie Noord-Holland heeft goede ervaringen met industrieel, flexibel en demontabel bouwen. "Vanaf nu passen we het toe op al onze vaste en beweegbare bruggen," vertelt Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid. "Met IFD besparen we op grondstoffen en ontwerpkosten. Onderhoud en vervangen gaat sneller waardoor er minder hinder voor de omgeving is. Kortom IFD is duurzaam en kostenbesparend en het meest effectief als alle wegbeheerders het toepassen. Laten we dit dus ook doen; gezamenlijk investeren in een circulaire toekomst."

Ambitie: planmatige en industriële aanpak

Bouwend Nederland pakt deze handschoen graag mee op. Programmamanager Willemijn Visscher: "We waren al betrokken bij de stuurgroep IFD in de grond- weg- en waterbouw, met als focus het ontwikkelen van de NTA 8085 voor het toepassen van IFD. Nu is onze ambitie breder. Vanuit de meerjarenprogramma’s Vernieuwing van de sector en Mobiliteit willen we samen met partners als de Bouwcampus, TNO, TKI Bouw & Techniek en Platform Bruggen komen tot een planmatige en industriële aanpak van die enorme vervangings- en renovatieopgave in de infrasector. IFD is daar een onderdeel van."

Koplopers met elkaar verbinden

Een planmatige en industriële aanpak vereist het inzetten van technologie. Het vraagt ook om een andere manier van samenwerken, stelt Visscher. "Doel van ons initiatief is om koplopers met elkaar te verbinden. Samen brengen we de noodzakelijke veranderingen en innovaties in kaart. Die gaan we via pilotprojecten testen om van te leren. Natuurlijk zoeken we ook overheden op, die deze manier van werken willen adopteren. Een aantal provincies en gemeenten is overigens al actief bezig met de implementatie van IFD, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Dat mogen er snel meer worden."

Wat is IFD?

IFD staat voor werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn gemaakt, snel aangebracht worden en geschikt zijn voor hergebruik. Onderzoek wijst uit dat grote voordelen te behalen zijn als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast bij beweegbare bruggen. Niet alleen kan tot 15 procent worden bespaard op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen, maar ook de bouwtijd en de verkeershinder worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit.

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 10 oktober 2023
Ga in gesprek met het ministerie over duurzaam reizen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag in contact komen met mkb-bedrijven (tot 100 medewerkers) in de bouw en industriesector om erachter te komen hoe keuzes over reizen gemaakt worden. Het gesprek is digitaal op dinsdag 7 november van 16.00 tot 17.00 uur.

Donderdag 5 oktober 2023
Infradialogen nodigen uit tot goed gesprek met infraondernemers

Welke ontwikkelingen spelen er in de infrasector. Hoe kan je hier als bedrijf op inspelen. En hoe bepalen we samen de lobbykoers. Daarover gaan voorzitter Arno Visser en algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland in gesprek met infraleden. De eerste bijeenkomst in Amsterdam leverde al een goede discussie op.

Maandag 11 september 2023
Uitkomsten UTA-onderzoek input voor CAO onderhandelingen

Bouwend Nederland heeft met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek onder UTA-medewerkers. In de huidige CAO werd afgesproken te onderzoeken wat ervaringen, wensen en eventuele knelpunten van UTA-medewerkers zijn.