Logo Bouwend Nederland

Overeenstemming over nieuwe cao Railinfrastructuur

Zaterdag 23 december 2023

Op 23 december lieten de vakbonden weten dat hun achterban, na raadpleging, heeft ingestemd met het door cao-partijen op 4 december bereikte onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao Railinfrastructuur (cao RIS). Het algemeen bestuur van Bouwend Nederland had tijdens een vergadering van 6 december het akkoord al ondersteund. De nieuwe cao RIS loopt van periode 1/2024 tot en met periode 7/2025.

Belangrijke punten uit de nieuwe cao:

  • Structurele salarisverhoging van 6,25 % per periode 1 2024
  • Structurele salarisverhoging van 2,25 % per periode 1 2025
  • De ouderenregeling zoals omschreven in Artikel 6.7 van de cao wordt aangepast van ‘3 jaar voor pensioen’ naar ‘5 jaar voor AOW-leeftijd’

Bekijk via deze link de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat

Overeenstemming in vijf overlegrondes

In vijf overlegrondes kwamen cao-partijen (vakgroep Railinfra van Bouwend Nederland en Strukton Rail enerzijds en FNV, CNV en Vakvereniging HZC anderzijds) tot overeenstemming. De afspraken zullen worden verwerkt in de cao-tekst, zodat de cao vervolgens kan worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor algemeen verbindendverklaring kan worden voorgelegd.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.