Logo Bouwend Nederland

Personeelstekort is alleen samen op te lossen

Woensdag 16 februari 2022

“Waar halen we in hemelsnaam de mensen vandaan?” Het is een vraag die door de grote personeelstekorten dagelijks te horen is binnen bouwbedrijven. Dit terwijl de druk vanuit de markt om meer te bouwen alleen maar toeneemt. En dan speelt ook nog eens mee dat grote bouwbedrijven steeds meer leunen op onderaannemers voor het leveren van vakmensen. Wat kan de bouwsector doen om de problemen op te lossen?

Diverse oorzaken

Het personeelstekort in de bouwsector is ontstaan door diverse oorzaken. Zo werden tijdens de financiële crisis van 2008 veel werknemers in de bouw ontslagen. Die mensen zochten ander werk en verlieten de bouw voorgoed. Ook is het steeds moeilijker om jongeren enthousiast te maken voor een baan in de bouw, want ‘werken met je handen’ kreeg in Nederland de afgelopen decennia steeds minder status. Ten onrechte, maar het is wel de maatschappelijke realiteit. Zo ontstond een structureel tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de bouw.

Zware wissel op kleinere bedrijven

Zeer grote bouwbedrijven streven meer en meer naar een regiefunctie, waarbij ze de uitvoering overlaten aan onderaannemers. Ze investeren niet meer in eigen vakmensen, maar leunen daarvoor steeds meer op hun onderaannemers. Die hebben inderdaad echte vakmensen in dienst, maar het probleem is dat er vaak geen nieuwe aanwas is. Veel van deze vakmensen gaan met pensioen, terwijl ze geen opvolgers hebben. De meester-timmerman, de meester-stukadoor en al die andere ‘meesters’ in de bouw worden steeds zeldzamer, met alle gevolgen van dien. Want hoe leid je iemand op als die niet terecht kan bij een meester?

Ambachtswerk blijft hard nodig

In de bouwsector klinkt een steeds luidere roep om industriële massaproductie en standaardisatie, om zo te kunnen voldoen aan de groeiende vraag. Die roep is begrijpelijk, want de nood is hoog. Dat is met name het geval op de woningmarkt, waar een tekort bestaat aan honderdduizenden woningen. Toch blijft ambachtswerk hard nodig. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat blijkt alleen al uit de geschiedenis van de industrialisatie. Na de stap van ‘ambachtelijk’ naar ‘industrieel’, volgt namelijk altijd de stap van ‘massa’ naar ‘maatwerk’. Daarvoor zijn ambachtslieden onmisbaar.

Samen optrekken

Om iets te doen aan de personeelstekorten en de expertise van ambachtslieden te behouden, zullen grote en kleine bouwbedrijven samen moeten optrekken. Zo zullen de grote spelers mee moeten investeren in het behouden van het benodigde vakmanschap. Doen ze dat niet, dan valt er straks niet veel meer te regisseren in de uitvoering van bouwprojecten en het benodigde maatwerk. Met de steun van hun grotere evenknieën, zullen MKB-aannemers en (af)bouwbedrijven meer mogelijkheden hebben om te investeren in het opleiden en aannemen van ambachtslieden. Kortom, samenwerken om de personeelstekorten op te lossen is cruciaal voor de hele bouwsector.

Aantrekkelijk blijven als werkgever

Veel bedrijven doen grote moeite om personeel te vinden en te behouden. Om de kans van slagen daarop te vergroten, zul je als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk moeten zijn. Daarbij hoort bijvoorbeeld dat je goed nadenkt over de inrichting van je talentmanagement en de arbeidsvoorwaarden die je biedt. Denk ook aan je imago als bedrijf. Heb je een niche omarmd of blink je uit in een bepaald segment? Draag dat dan uit, want iedereen werkt graag bij een toonaangevend bedrijf. Be good and tell it!

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Webinar 13 juni: webinar over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Woensdag 22 mei 2024
Minder uren werken, meer plezier, hetzelfde salaris bij Hegeman

Wie wil dat nou niet: 36 uur per week werken en betaald krijgen voor 40. Hegeman Holding in Nijverdal stapte begin vorig jaar in overleg met de OR - en in navolging van IJsland - over op een kortere werkweek tegen hetzelfde salaris. Wat blijkt, het welzijn van de medewerkers verbeterde en het korte verzuim nam drastisch af bij een gelijkblijvende productie. Directeur Frank Hegeman vertelt hoe. "Het werkt twee kanten op: medewerkers hebben tijd om tot rust te komen en wij hebben gemotiveerd personeel."

Vrijdag 17 mei 2024
Webinar 3 juni: Wat betekent RGS voor je medewerkers

Resultaatgericht Samenwerken heeft vele voordelen, waaronder continuïteit van werk en een hogere huurderstevredenheid. En veelal werken je medewerkers ook met meer plezier. Waar zit hem dat precies in. En wat kan je doen om hen waar nodig te ondersteunen. Daar hoor je meer over in dit webinar. Ook besteden we aandacht aan de rol van de assetmanager in een RGS samenwerking.