Logo Bouwend Nederland

Podcast: Emissieloos bouwen, hoe haalbaar is het en welke obstakels zijn er nog?

Dinsdag 12 december 2023

Nederland is op weg naar schoon en emissieloos bouwen (SEB). Om deze ambitieuze doelstelling te halen, moeten de emissies van bouwmaterieel omlaag. Bouw- en infrabedrijven zijn volop bezig om hierin goede stappen te zetten.

Maar hoe haalbaar zijn de ambities uit het SEB-convenant en welke obstakels moeten we nog overbruggen? In aflevering 39 van 'De bouw maakt het' praat presentator Iman de Vries met Harry Hertsenberg, voorzitter KOMAT en Jan Baltissen, adviseur duurzaamheid van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze aflevering vond plaats op een bijzondere plek, de Bouwmachines Kennisdag die op 7 december plaatsvond op het Bouw en Infrapark in Harderwijk.

Wil je geen aflevering missen van 'De bouw maakt het' podcast? Vergeet dan niet op de volgknop te drukken op Spotify of te abonneren op Apple Podcasts.

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.