Logo Bouwend Nederland

Praktische handreiking om duurzame innovaties uit te vragen

Vrijdag 19 januari 2024

De meeste aanbestedingen lijken op een kookrecept. Er zijn al veel keuzes gemaakt waar de kok zich aan moet houden. De ruimte om het gerecht extra smaak te geven is beperkt tot de aroma’s van de gunningscriteria. Met het duurzaamheidsbuffet willen we voorzien in de ondernemersbehoefte om innovatieve oplossingen voor te schotelen én in de wens van opdrachtgevers om innovaties te leren kennen. We leggen uit hoe het werkt en geven de voorbeeldteksten erbij.

Voor wie is het buffet bedoeld?

Bij samenwerking in bouwteams is er al veel ruimte om duurzame innovaties toe te passen en kan duurzaamheid prima worden gestimuleerd met een uitdagend gunningscriterium. Het overgrote deel van de bouwopgaven ziet echter toe op uitsluitend uitvoering of engineering en uitvoering. De praktijk laat zien dat het moeilijk is bij dit soort contracten gebruik te maken van de creativiteit en het innovatievermogen van marktpartijen. Het duurzaamheidsbuffet biedt hier uitkomst.

Twee manieren om het buffet in te richten

Ongevraagde aanbiedingen zijn niet toegestaan in een aanbesteding. De aanbestedende dienst moet dus aangeven dat zij graag voorstellen met duurzame innovaties ontvangt en vermelden hoe de inschrijvers deze kunnen indienen. Er moet ook een reden zijn om dit te vragen. Het voorstel kan gelden als gunningscriterium of als mogelijkheid in het bestek worden opgenomen.

Meer weten?

Bekijk dan snel de praktische handreiking Duurzaamheidsbuffet

... of ga naar onze webpagina over Duurzaam inkopen

Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingsrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.