Logo Bouwend Nederland

Praktische informatie Standaard voor Woningisolatie

Woensdag 17 mei 2023

De Standaard voor Woningisolatie is een nieuwe norm voor de warmtevraag in bestaande woningen. Een woning die eraan voldoet, is geschikt voor duurzame verwarming zonder aardgas. De norm biedt een duidelijk perspectief. Je weet wanneer een woning klaar is voor de toekomst. Wat wordt er van jou als aannemer verwacht? We hebben het overzichtelijk voor je op een rij gezet!

Kansen benutten

In de toekomst moeten alle woningen in Nederland voldoen aan de Standaard voor Woningisolatie. Een verbouwing of uitbreiding van de woning biedt kansen om daar nu al stappen in te zetten. Nieuwe dakkapel? Dan ook dakisolatie. Als aannemer is het verstandig bewoners te wijzen op dergelijke kansen. De klant staat dan niet in één keer voor een grote investering, maar kan stap voor stap te werk gaan. Dat bespaart kosten en maakt het werk te overzien.

Praktische online handreiking

Bouwend Nederland heeft ingenieursbureau Nieman gevraagd om een praktische handreiking te maken voor bouwbedrijven:

> Wat is de Standaard voor Woningisolatie?
> Checklist voor het verlagen van de warmtevraag
> Maatregelen per woningtype
> Veel gestelde vragen
> Downloads en links

Deze informatie hebben we online overzichtelijk bij elkaar gezet.

Workshops in de regio

De Standaard voor Woningisolatie is ontwikkeld in het kader van de klimaatdoelen. Richting 2030 moeten ruim 1,5 miljoen koopwoningen, 1 miljoen huurwoningen en 120.000 utiliteitsgebouwen worden verduurzaamd. Dat is dus een aanzienlijk markt- en omzetpotentieel.

Bouwend Nederland organiseert enkele praktijkgerichte workshops over allerlei aspecten en veranderingen waar je mee te maken krijgt bij de warmtetransitie in de bestaande woningvoorraad. We nemen daarbij de standaard als uitgangspunt.

Academy training Verduurzaming bestaande bouw

Behalve de regionale workshops biedt Bouwend Nederland de training Verduurzaming bestaande bouw aan.

Het zwaartepunt van deze training ligt op een praktische aanpak voor veel voorkomende woningtypen. Bijzondere aandacht is er voor een verantwoorde stapsgewijze aanpak en de samenhang tussen gebouw- en installatietechniek.

Meer informatie over deze training vind je via onze Academy.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.