Logo Bouwend Nederland

Resultaat derde onderhandelingsdag cao Bouw & Infra

Maandag 30 oktober 2023

Op maandag 30 oktober vervolgden werkgevers en werknemers hun overleg over een nieuwe cao Bouw & Infra. Er is wederom lang en uitvoerig over veiligheid gesproken. Zowel werkgevers als werknemers zijn van mening dat de gewenste verbeteringen op dit gebied de cao-afspraken overstijgen. Deze moeten structureel en duurzaam worden aangepakt.

Het voornemen is hiervoor een protocolafspraak te maken waarbij de gehele sector, opdrachtgevers, politiek en aanpalende sectoren worden betrokken. Beide partijen zijn van mening dat het van groot belang is om de aantrekkelijkheid van opleiden in de sector te vergroten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor bouwbedrijven die de leerlingen opleiden. Concrete mogelijkheden hiervoor worden verkend.

Voorstellen

Daarnaast hebben de vakbonden, buiten de salariseis van 14%, voorstellen gedaan die tezamen nog ruim 10% aan salariskostenstijging met zich meebrengen. Een gedeelte hiervan betreft voorstellen voor extra vrije dagen en verlofregelingen. Hier kunnen werkgevers niet in meegaan omdat dit de toch al beperkte loonruimte bij bedrijven onder druk zet.

Aukje van het Nederend
manager advies & arbeidsvoorwaarden
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.