Logo Bouwend Nederland

RGS: Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

Maandag 18 maart 2024

De variantenstudie helpt corporaties, co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)varianten in kaart te brengen en tot een optimale keuze te komen: van onderhoud, renovatie en verduurzaming tot herontwikkeling of verkoop. Op basis daarvan kan de corporatie een onderbouwd initiatiefbesluit nemen.

Juiste keuzes maken

Vaak duurt het lang voor er een besluit wordt genomen, terwijl de opgave van het maatschappelijk vastgoed groot en complex is en geen vertraging mag oplopen. De vraag luidt dan ook: hoe kan je het hele proces verbeteren zodat het tempo en de kwaliteit van de keuzes omhooggaat? Dat vraagt om een snelle en betrouwbare afweging van de aanpak en inzet van middelen. 

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en kennisdeling zijn essentieel bij het aanpakken van deze uitdaging. Met de variantenstudie als nuttig hulpmiddel. De procesaanpak van de variantenstudie werkt net als het RGS-procesmodel van grof naar fijn.

Wanneer is een variantenstudie zinvol?

Aan de basis liggen de ambities en doelstellingen van de corporatie, zoals die omschreven zijn in het ondernemingsplan. Voor het maken van de juiste afweging, is een (integraal) afwegingskader essentieel. Het (integraal) afwegingskader wordt bepaald aan de hand van het ondernemingsplan van een corporatie, die de ambities en doelstellen van de corporatie omvat. 

Het is goed om per keer te kijken of het gaat om instandhoudingsactiviteiten of dat er echt iets valt af te wegen. Bij het laatste is het aan te raden om een variantenstudie uit te voeren voordat je het initiatiefbesluit neemt.

Met het beschreven stappenplan kom je in 7 stappen tot een integraal afgewogen en onderbouwde voorkeursvariant. Niet alle stappen zijn op dezelfde dag te organiseren, maar in totaal kost het nemen van deze stappen ongeveer een werkdag.

Publicatie Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

In de publicatie Stappenplan (plan)variantenstudie in 1 dag legt de Stichting RGS stapsgewijs de variantenstudie in 1 dag uit. 

Bekijk ook het webinar over de Variantenstudie.

 

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Webinar 13 juni: webinar over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Vrijdag 17 mei 2024
Webinar 3 juni: Wat betekent RGS voor je medewerkers

Resultaatgericht Samenwerken heeft vele voordelen, waaronder continuïteit van werk en een hogere huurderstevredenheid. En veelal werken je medewerkers ook met meer plezier. Waar zit hem dat precies in. En wat kan je doen om hen waar nodig te ondersteunen. Daar hoor je meer over in dit webinar. Ook besteden we aandacht aan de rol van de assetmanager in een RGS samenwerking.

Dinsdag 16 april 2024
Hoe bouw je aan een goede samenwerking in de keten?

In de bouw en infra is veel werk te doen, met weinig mensen en dan vergeet je soms goed samen te werken. Daardoor ontstaan er ergernissen, verpest het de werksfeer en zakt de productiviteit. Door goed te communiceren en duidelijk afspraken te maken kan je de samenwerking in de keten optimaliseren. Hoe pas je dat toe in de praktijk?