Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Richtlijn borging constructieve veiligheid in de infra nu beschikbaar

Richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra nu beschikbaar

Donderdag 31 augustus 2023

De Vakgroep Ingenieursbureau Bouwondernemingen van Bouwend Nederland presenteert een richtlijn die zich specifiek richt op de constructieve veiligheid in de infrasector: de richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra. Deze is toegespitst op de verantwoordelijkheden en reikwijdte die in de infra gebruikelijk zijn. De definities voor rollen zijn conform het programma Veiligheid in de Bouw.

Veiligheid in de bouw

Incidenten of bijna-incidenten met bouwconstructies komen helaas nog steeds voor. Dat is ook de reden dat de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid onderzoek heeft gedaan naar een aantal van dit soort (bijna-)incidenten. Een van de initiatieven om dit te verbeteren is het programma ‘Veiligheid in de bouw’.

Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs hebben gezamenlijk dit programma ontwikkeld dat structureel de integrale veiligheid in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector vergroot. Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen (VIB) van Bouwend Nederland heeft in dit programma een bijdrage geleverd met de werkgroep Borgen constructieve veiligheid.

Naast dit programma zijn inmiddels ook al verschillende richtlijnen om de constructieve veiligheid te waarborgen ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn het KennisPortaal Constructieve Veiligheid en de BRL 5022 (“engineering van bouwwerken in de woning- en utiliteitsbouw door de coördinerend constructeur”).

De ontwikkelde visie binnen het Programma Veiligheid in de Bouw en de genoemde richtlijnen gaan echter vooral over de woning- en utiliteitsbouw (B&U-sector). Ze zijn niet één op één toepasbaar in de infrasector. Daarom is er nu een richtlijn die zich specifiek richt op de constructieve veiligheid in de infrasector: de richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra.

De nieuwe richtlijn op hoofdlijnen

Deze nieuwe richtlijn bevat de essentie van het borgen van de constructieve veiligheid bij infraprojecten, vanuit het perspectief van de ontwerpend aannemer. De focus ligt op de controle en de eindverantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid, en dat vanaf de ontwerpfase tot en met realisatie. Het is een richtlijn op hoofdlijnen. Dat betekent dat niet iedere situatie of uitzondering er letterlijk in staat. Dat is ook niet nodig, want het gaat er om dat partijen bij afwijkende situaties in de geest van de richtlijn werken. Hij richt zich primair op D&C-projecten in de infra (waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor een groot deel van het ontwerp). Aan overige contractvormen besteedt de richtlijn summier aandacht.

 

BEKIJK DE NIEUWE RICHTLIJN BORGING CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID IN DE INFRA

Over de G6

De G6 is een onafhankelijke taakgroep binnen de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen (VIB) van Bouwend Nederland. In de G6 zijn de ontwerpafdelingen van acht grote zelf-ontwerpende infra-bouwbedrijven vertegenwoordigd. Dit zijn: Ballast Nedam, BAM, Boskalis, Dura Vermeer, Hochtief, Heijmans, Mobilis, Van Hattum en Blankevoort. De G6 streeft ernaar om bij te dragen aan duidelijke normen en richtlijnen in de infra die voor de bouwpraktijk goed bruikbaar zijn. Ook draagt de G6 bij aan onderlinge kennisdeling.

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Bouw- en infrasector lanceert nieuw hitteprotocol

In reactie op de toenemende hittegolven en het veranderende klimaat, heeft Volandis in samenwerking met sociale partners AFNL, Bouwend Nederland, CNV, FNV en Waterbouwers een nieuw hitteprotocol ontwikkeld voor de bouw- en infrasector. Dit initiatief biedt een uitgebreide set richtlijnen en maatregelen om veilig te kunnen werken bij hoge temperaturen.

Zondag 7 juli 2024
Stappenplan handhavingsbeleid dieselmotorenemissies

Begin dit jaar kondigde de Nederlandse Arbeidsinspectie aan strenger te handhaven op de blootstelling aan dieselmotorenemissie. We hebben hierover - samen met andere branches – enkele keren met de inspectie gesproken. Het beleid blijft onveranderd, maar we helpen je graag op weg.

Vrijdag 5 juli 2024
Innovatieve oplossingen kunnen de bewaking van bouwplaatsen in de zomer echt verbeteren.

De toekomst van bouwplaatsbeveiliging in de zomer