Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Samen uitdagingen het hoofd bieden

'Samen uitdagingen het hoofd bieden'

Vrijdag 24 mei 2024

De vergrijzing, energietransitie en veiligheid: de infrasector kampt met diverse uitdagingen. "Tijd om onze koppen bij elkaar te steken. Alleen zo kunnen we deze uitdagingen aanpakken", aldus Mario Goossens, directeur BESIX Infra Nederland.

BESIX Infra Nederland is als aannemingsbedrijf actief in wegenbouw, rioleringsaanleg, milieusanering en de aanleg van publieke ruimtes. Het bedrijf verwerkt asfalt in wegen, heeft een asfaltproductiefaciliteit en een eigen laboratorium. Hier ontwikkelt en test BESIX Infra Nederland asfaltmengsels. Door proefmonsters van asfaltkernen te analyseren en via een eigen methode de slijtage te meten, kan BESIX Infra Nederland voorspellen wat de levensduur van asfalt is. Als asfaltspecialist voert BESIX Infra Nederland grote regionale projecten uit zoals het meerjarig Variabel Onderhoud Verhardingen en Kunstwerken op het perceel Zuid-Oost (VOVK-ZN). Daarnaast werkt het bedrijf nauw samen met entiteiten in de internationale BESIX Group.

Meer vraag, minder kennis

"In Nederland zijn we eraan gewend dat onze infrastructuur tiptop in orde is. We moeten wel met z’n allen zorgen dat dit zo blijft", zegt Mario Goossens. "Dat is een uitdaging, want de vraag naar infrabouwers neemt toe, zeker in Limburg waar veel projecten om de waterveiligheid te verbeteren op de rol staan. Ondertussen neemt de hoeveelheid uitvoerende specialisten juist af. Dat komt door de vergrijzing en de opdrogende aanwas van schoolverlaters en zijinstromers." BESIX Infra Nederland probeert de vakkennis op peil te houden door op te leiden en kennis te delen. "Met collega's en leveranciers, maar ook met opdrachtgevers, want gemeenten en provincies hebben eveneens te maken met minder projectleiders en toezichthouders."

Samen voor duurzaam

Ook op het vlak van duurzaamheid en veiligheid loopt de infrasector tegen uitdagingen aan die gezamenlijke oplossingen vereisen. Goossens: "Asfaltproductie is onze grootste CO2-vervuiler. Wij hebben onze uitstoot teruggedrongen door asfalt op een lagere temperatuur te produceren en bieden nu standaard deze lage warmtemix aan." Als voorzitter van het Infraplatform Limburg en lid van de Vakgroep Bitumineuze Werken speelt BESIX Infra Nederland een grote rol in het stimuleren van schoon en emissieloos bouwen. "We delen de aanpak van voorbeeldgemeentes met hun Limburgse evenknieën, zodat zij weten hoe ze door innovaties en slimme werkmethodieken duurzamer kunnen werken. Bijvoorbeeld door in bouwteams de leverancier en opdrachtgever eerder bij projecten te betrekken." Daarnaast maakt BESIX Infra Nederland samen met branchegenoten het werk veiliger. "Veiligheid is een belangrijke voorwaarde. Niemand kiest in zijn zoektocht naar een nieuwe baan voor een onveilige werkplek. Daarom is veiligheid ook belangrijk om als branche een aantrekkelijke werkgever te blijven."

Goossens laat zich allerminst afschrikken door de actuele uitdagingen. "Als we als branchegenoten samenwerken, is er altijd wel een oplossing te vinden. Hoe mooi is het als je later kunt zeggen: kijk eens wat we met z'n allen voor elkaar hebben gekregen!"

Manon Bors
Verenigingsmanager afdeling Limburg
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 18 juni 2024
Veel bekijks bij arbeidsmigrantencampus in Waalwijk

Op 12 juni vond het tweede bouwplaatsbezoek van Afdeling Brabant Mid-West plaats in Waalwijk. Aannemingsbedrijf De Wit Drunen|Breda realiseert er in opdracht van BGO Expathousing huisvesting voor arbeidsmigranten, die veelal op het industrieterrein in Waalwijk zullen gaan werken.

Zondag 16 juni 2024
Leerzame masterclass voor Brabantse Wethouders Wonen

Op vrijdag 7 juni jl. organiseerde Bouwend Nederland regio Zuid samen met de Provincie Noord-Brabant een masterclass voor de wethouders Wonen van de Brabantse gemeenten. Samen met deelnemers van het Bouwplatform Wonen spraken de bestuurders over de mogelijkheden om sneller van plan naar realisatie te komen.

Vrijdag 14 juni 2024
1500 schoolkinderen ervaren bouw- en infrawereld in Breda

In Breda hebben BouwSchool Breda, onze afdeling Brabant Mid-West, Jinc en 15 aannemers het voor elkaar gekregen om 1.500 leerlingen op vrijdag 7 juni naar het bouwterrein van Blossem in Breda te krijgen. De Onderwijsdag van de Bouw daarmee goed gevuld.