Logo Bouwend Nederland

Sliepe yn'e takomst van start!

Vrijdag 22 december 2023

Een uniek project Sliepe yn 'e Takomst is van start gegaan door een samenwerkingsverband van gastvrijheidsondernemers, aannemers en architecten in Fryslân. Zeven teams bestaande uit een recreatieondernemer, een aannemer, een architect en enkele studenten gaan aan de slag om een biobased en circulaire recreatiewoning te ontwerpen. Doel van dit project is ervaring en kennis met biobased en circulair bouwen te ontwikkelen, vast te leggen en te ontsluiten. Dit project is mede gefinancierd door het meerjarenprogramma Duurzaamheid.

Sliepe yn 'e takomst

In Fryslân is een groeiende vraag naar milieuvriendelijke accommodaties met een bezoekerservaring dicht bij de natuur. Het gaat daarbij om het anders bouwen of vervangen van logiesaccommodaties: circulair, met natuurlijke bouwmaterialen en in samenhang met de natuur. Het project richt zich op het ontwerpen van betaalbare state-of-the-art, energiezuinige accommodaties die de cultuur en natuur van Friesland weerspiegelen. Zowel ondernemers in de gastvrijheidssector als aannemers zien kansen in deze ontwikkeling, maar weten niet goed hoe ze dit aan moeten pakken en waar ze bruikbare informatie en materialen kunnen vinden. Bouwend Nederland afdeling Friesland, Toerisme Alliantie Friesland, Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland, Vereniging Circulair Friesland en Gemeente Súdwest-Fryslân hebben de handen ineengeslagen om hier verandering in te brengen.

Zeven ontwerpen en ontsluiten opgedane kennis

Binnenkort worden zeven Friese ontwerpteams samengesteld en gaan  aan de slag om zeven ontwerpen voor een betaalbare biobased, natuurinclusieve en circulaire recreatiewoning te maken. Deze ontwerpen en de bij het proces opgedane kennis en ervaringen worden aan het eind van het proces openbaar toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden. Er is nadrukkelijk ruimte voor mbo en hbo studenten  om inbreng te leveren en om praktijkkennis op te doen. De opgedane kennis kunnen de Friese bouwers gebruiken bij volgende ontwerpen van bouwwerken en daarmee voldoen aan de toekomstige aanscherpingen van de MPG norm per 2025.  Het project draagt daarnaast bij aan het verbeteren en ontwikkelen van alle zeven pijlers van de circulaire economie .

6 februari kick-off

De eerste bouwers hebben zich al aangemeld, dus we kunnen van start. Het project wordt geleid door Oarshûs, het nieuwe bedrijf van Doeke van Wieren, Nicolaas van Everdingen en Gerrit Hiemstra, dat gespecialiseerd is in biobased bouwen. Op 6 februari 2024 wordt het project afgetrapt met alle betrokken partijen in het Biosintrum in Oosterwolde. Het project zal eind juli afgerond worden

Jolande Oechies
Verenigingsmanager Friesland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.