Logo Bouwend Nederland

Sliepe yn'e takomst van start!

Vrijdag 22 december 2023

Een uniek project Sliepe yn 'e Takomst is van start gegaan door een samenwerkingsverband van gastvrijheidsondernemers, aannemers en architecten in Fryslân. Zeven teams bestaande uit een recreatieondernemer, een aannemer, een architect en enkele studenten gaan aan de slag om een biobased en circulaire recreatiewoning te ontwerpen. Doel van dit project is ervaring en kennis met biobased en circulair bouwen te ontwikkelen, vast te leggen en te ontsluiten. Dit project is mede gefinancierd door het meerjarenprogramma Duurzaamheid.

Sliepe yn 'e takomst

In Fryslân is een groeiende vraag naar milieuvriendelijke accommodaties met een bezoekerservaring dicht bij de natuur. Het gaat daarbij om het anders bouwen of vervangen van logiesaccommodaties: circulair, met natuurlijke bouwmaterialen en in samenhang met de natuur. Het project richt zich op het ontwerpen van betaalbare state-of-the-art, energiezuinige accommodaties die de cultuur en natuur van Friesland weerspiegelen. Zowel ondernemers in de gastvrijheidssector als aannemers zien kansen in deze ontwikkeling, maar weten niet goed hoe ze dit aan moeten pakken en waar ze bruikbare informatie en materialen kunnen vinden. Bouwend Nederland afdeling Friesland, Toerisme Alliantie Friesland, Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland, Vereniging Circulair Friesland en Gemeente Súdwest-Fryslân hebben de handen ineengeslagen om hier verandering in te brengen.

Zeven ontwerpen en ontsluiten opgedane kennis

Binnenkort worden zeven Friese ontwerpteams samengesteld en gaan  aan de slag om zeven ontwerpen voor een betaalbare biobased, natuurinclusieve en circulaire recreatiewoning te maken. Deze ontwerpen en de bij het proces opgedane kennis en ervaringen worden aan het eind van het proces openbaar toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden. Er is nadrukkelijk ruimte voor mbo en hbo studenten  om inbreng te leveren en om praktijkkennis op te doen. De opgedane kennis kunnen de Friese bouwers gebruiken bij volgende ontwerpen van bouwwerken en daarmee voldoen aan de toekomstige aanscherpingen van de MPG norm per 2025.  Het project draagt daarnaast bij aan het verbeteren en ontwikkelen van alle zeven pijlers van de circulaire economie .

6 februari kick-off

De eerste bouwers hebben zich al aangemeld, dus we kunnen van start. Het project wordt geleid door Oarshûs, het nieuwe bedrijf van Doeke van Wieren, Nicolaas van Everdingen en Gerrit Hiemstra, dat gespecialiseerd is in biobased bouwen. Op 6 februari 2024 wordt het project afgetrapt met alle betrokken partijen in het Biosintrum in Oosterwolde. Het project zal eind juli afgerond worden

Jolande Oechies
Verenigingsmanager Friesland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 17 april 2024
"In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar"

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.