Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Snij incident door het uitschieten van het mes

Snij-incident door het uitschieten van het mes

Maandag 6 november 2023

Bij werkzaamheden aan onder andere kabels gebruiken medewerkers messen om de kabel te snijden en aan te pellen. Door omstandigheden en het niet dragen van de voorgeschreven beschermingsmiddelen (PBM's) kan er letsel, een snijwond, ontstaan. Deze flyer is interessant voor iedereen die werkt met scherp materieel.

Vanuit de Governance code Veilige Energienetten (GVE) is sinds begin 2023 de werkgroep Leren van Arbo-incidenten actief. Deze landelijke werkgroep richt zich op arbeidsincidenten die plaatsvinden bij het werken aan energienetten. Denk hierbij aan snijden, vallen, beknellen, fysieke overbelasting en aanrijdingen. Elektriciteits- en gasincidenten vallen buiten de scope, omdat hiervoor twee specialistische werkgroepen onder de GVR (BEI VIAG) actief zijn. De werkgroep Arbo-incidenten wordt ondersteund door brancheverenigingen Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland. De leden zijn een mix van netbeheerders en aannemers en bespreken elk kwartaal de aangemelde incidenten. Over leerzame incidenten worden toolboxflyers opgesteld en verspreid.

Snij-incident

Tijdens het aanpellen van een kabel bleek de buitenmantel erg stug te zijn en daardoor moeilijk om te snijden. De monteur zette hierdoor meer kracht dan normaal en schoot hierbij uit en raakte zijn hand die zich in de snijrichting bevond. De monteur droeg geen snijwerende handschoenen en liep hierdoor een ernstige snijwond op. Stugheid van de mantel bemoeilijkt het snijden. Het (gecontroleerd) verwarmen van de kabel zorgt dat de mantel zachter wordt. Meer aandachtspunten en maatregelen zijn te lezen in de toolboxflyer. Bekijk ook de pagina van 'De bouw maakt het veilig'. Daarin zijn ook reflectie- en discussievragen opgenomen die gebruikt kunnen worden. Heb je vragen over de werkgroep of wil je graag een incident indienen? Dat kan via jouw branchevereniging, Yvonne de Rijck, of de werkgroep.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser.

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.