Logo Bouwend Nederland

Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) opgeheven

Donderdag 23 december 2021

In 2003 werd de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) opgericht door BouwNed, één van de rechtsvoorgangers van Bouwend Nederland. De Stichting had tot doel het opstellen, invoeren en toezien op de naleving van een Bedrijfscode, waarmee een integere en transparante manier van zakendoen door bouwbedrijven werd geborgd. Naast de SBIB Bedrijfscode werden er vanuit verschillende organisaties (eigen) regelingen ingesteld met een vergelijkbaar doel. Deze veelheid aan regelingen in de bouw- en infrabranche werkte verwarrend en was niet optimaal toepasbaar. Daarom heeft Bouwend Nederland een alomvattende regeling ingesteld: de Gedragscode. De Gedragscode vervangt de verschillende regelingen in de branche, waaronder die van de SBIB.

Opheffing SBIB

Na een eerste periode, waarin de werking en effectiviteit van de Gedragscode is gemonitord, is nagedacht over de toekomst van de SBIB/de Bedrijfscode. Wat is immers het nut en doel daarvan als de Gedragscode de functie van de Bedrijfscode overneemt? SBIB is in die tijd een ‘slapend bestaan’ gaan leiden. Met de Gedragscode als effectief instrument om het integer zakendoen binnen de bouw- en infrabranche te borgen, heeft het bestuur van Bouwend Nederland ervoor gekozen SBIB op te heffen.

Wat betekent dit voor de deelnemers?

Ben je lid van Bouwend Nederland en neem je deel aan SBIB, dan verandert er eigenlijk niet zoveel. Leden van Bouwend Nederland zijn immers door hun lidmaatschap gebonden aan de Gedragscode. Niet-leden doen er goed aan een eigen regeling (vergelijkbaar met die van de Gedragscode van Bouwend Nederland) te treffen, maar zij kunnen uiteraard ook lid worden van ons. Verder doe je er goed aan eventuele verwijzingen op je website of andere uitingen die betrekking hebben op de SBIB en de Bedrijfscode te verwijderen.

Voor meer informatie

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust via: a.duijverman@bouwendnederland.nl.

Arno Duijverman
Senior Beleidsadviseur Aanbesteden & Contracten
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.