Logo Bouwend Nederland

Stop werkzaamheden bij onverwachte kleur en geur

Dinsdag 30 januari 2024

Bij werkzaamheden in de bodem, kan er onverwacht gekleurde grond of een onaangename geur optreden. Zo troffen de werknemers bij dit incident een blauw gekleurde grond aan en roken ze een zwakke, onaangename geur die direct doet denken aan amandelen. Nader bodemonderzoek leert dat er sprake is van een gevaarlijk verontreiniging. Hoe ga je hier mee om?

Vanuit de Governance code Veilige Energienetten (GVE) is sinds begin 2023 de werkgroep Leren van Arbo-incidenten actief. Deze landelijke werkgroep richt zich op arbeidsincidenten die plaatsvinden bij het werken aan energienetten. Aan de hand van praktijksituaties maken zij incidenten bespreekbaar.

Werken in en met verontreinigde bodem

De initiatiefnemer, vaak ook de opdrachtgever, heeft de plicht om alle informatie met betrekking tot de kwaliteit van de bodem te verstrekken aan haar opdrachtnemer. Dit moet gebeuren voordat de werkzaamheden starten. Een (historisch)bodemonderzoek is onderdeel van de informatieverstrekking. Voordat de informatie met de buitenploeg gedeeld wordt is het belangrijk als werkvoorbereider, om te controleren of de informatie compleet en een actueel beeld geeft. Als grondroerder, graver, moet je altijd ervan bewust zijn dat tijdens graafwerkzaamheden er verontreinigde grond aanwezig kan zijn, ook als dit niet uit de verstrekte informatie blijkt. Bekijk hier de flyer.

Participatie Bouwend Nederland

Om te kunnen werken in en met verontreinigde bodem is er wet- en regelgeving ontwikkeld gericht op milieu en arbo. Als Bouwend Nederland vinden we de kwaliteit van de leefomgeving en dat er veilig gewerkt kan worden belangrijk. Daarom werken wij, vanuit de praktijk, mee aan de totstandkoming van richtlijnen die daaraan bijdragen. Daarnaast vinden wij het gesprek over veiligheid in de keten belangrijk. Voor meer informatie, neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Dinsdag 7 mei 2024
Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.