Logo Bouwend Nederland

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) beschikbaar in mei 2023

Woensdag 22 maart 2023

Op 9 mei wordt de subsidie voor schoon en emissieloos bouwen (SSEB) opnieuw opengesteld. In aanloop daar naartoe wordt er op 6 april een webinar georganiseerd voor aanschaf en retrofit van duurzaam materieel.

De SSEB moet bijdragen aan de opgave waartoe Nederland zich gesteld ziet om in 2030 60% minder stikstof uit te stoten, 0,4 Megaton Co2-reductie en 75% minder nadelige gezondheidseffecten. Deze ambitieuze doelstelling vraagt onder meer om een grootschalige en ingrijpende verduurzamingsslag van het bestaande materieelpark in de bouw- en infrasector.

Subsidieregeling in mei open

Om deze doelstelling te realiseren wordt op 9 mei 2023 opnieuw de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) opengesteld. Het beschikbare budget is € 36.000.000. De SSEB moet ondernemingen in de bouwsector ondersteunen om het beschikbaar potentieel voor stikstofreductie via inzet van schoner en emissieloos bouwmateriaal te realiseren.

Webinar

Om bouw- en infrabedrijven goed voor te bereiden op deze regeling organiseert De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een webinar op 6 april tussen 14:00 en 15:00. Aanmelden voor deze sessie kan hier.

Programma

Na het volgen van deze webinar ben je op de hoogte van:

  • De voorwaarden van de SSEB regeling
  • Aandachtspunten voorafgaand aan aanvraag
  • Wijzingen in 2023
  • Wijzigingen verleende aanvraag in 2022
  • De SSEB en MIA in 2023

Snel bij zijn

De bouw- en infrasector staan in de startblokken om te investeren in duurzaam materieel. Juist nu er zoveel belangstelling is en de meerkosten relatief hoog zijn. Wil je meer weten over het versnelt werken aan aan emissiereductie? Kijk dan op de website van De Groene Koers.

Jorrit van Ommen
Verenigingsmanager Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.