Logo Bouwend Nederland

Terug naar de opdrachtgever voor een nieuwe tevredenheidsverklaring

Woensdag 22 juli 2020

De meeste aanbestedende diensten toetsen de bekwaamheid van de ondernemer aan de hand van referentiewerken. Deze moeten voorzien zijn van een tevredenheidsverklaring. Hierin verklaart de opdrachtgever dat het referentiewerk naar behoren is uitgevoerd. Zolang de aanbesteder vraagt om de standaard tevredenheidsverklaring is er niets aan de hand, maar het gaat niet altijd goed.

Het komt echter voor dat aanbesteders informatie willen hebben die niet zijn vastgelegd in een standaard tevredenheidsverklaring. Zij eisen dan dat de ondernemer een verklaring van de opdrachtgever aanlevert die aan de specifieke wensen voldoet. Dat klinkt logisch, maar het is principieel onjuist.

Respecteer het gelijkheidsbeginsel

Aanbestedende diensten moeten het gelijkheidsbeginsel respecteren. Dat houdt in dat iedereen een gelijke kans moet hebben om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding. Opdrachtgevers zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek voor een extra verklaring over uitgevoerd werk. Sommigen kunnen dat niet, bijvoorbeeld omdat de gevraagde informatie niet is vastgelegd, medewerkers die het project hebben begeleid uit dienst zijn gegaan of gebruik is gemaakt van de hulp van een extern bureau. Het ontbreken van zekerheid dat opdrachtgevers bereid, of in staat zijn, om een andere verklaring te verstrekken dan de standaard tevredenheidsverklaring, heeft tot gevolg dat het eisen van een andere verklaring een discriminerend effect teweeg brengt.

Extra opdrachtgeversverklaring is discriminerend

Het Aanbestedingsinstituut wijst aanbestedende diensten op de discriminerende werking van de extra opdrachtgeversverkaring. Vaak leidt dat tot intrekking van het voorschrift. De Gemeente Tilburg was moeilijker te overtuigen en wilde aanmelders punten geven voor de mate waarin zij zich professioneel en klantgericht hebben opgesteld bij de uitvoering van hun referentiewerken. In de verklaring moest onder andere worden ingegaan op de wijze waarop afspraken over meerwerk werden gemaakt en moesten oplossingen worden aandragen voor het omgevingsmanagement, "om meerkosten voor de opdrachtgever te voorkomen". Een eerste brief bracht geen resultaat, de daarop volgende klacht mogelijk wel, want de aanbesteding is inmiddels gestaakt.

Recente acties van het Aanbestedingsinstituut

Aanbesteder Opdracht Uiterste datum Pijnpunten
Gemeente Edam-Volendam Onderhoud besnoeiingen etc. 4 september 2020 Referentiewerken, laagste prijs, Vrijwaring WIBON
SWB Midden Twente Onderhoud openbare ruimte 2 september 2020 Termijn vragen stellen, referentiewerken
Gemeente Ridderkerk Nieuwbouw Gemini College en sportzaal 31 augustus 2020 Omzeteis, Bijwonen loting
Gemeente Utrecht Nieuwbouw Academie Tien (Berlijnplein) 20 augustus 2020 Gunningscriteria, selectiecriterium
Gemeente Amsterdam Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West Fase 1 5 augustus 2020 Jaaromzet elementenverharding, referentiewerken, selectiecriteria
Gemeente Sint-Anthonis Snoeien van bomen 3 augustus 2020 Eis trede 5 CO2-prestatieladder
Gemeente Hardinxveld-Giessendam Voorbelasting bedrijventerrein 't Oog 24 juli 2020 Referentiewerken, betalingsregeling

Contact?

Vragen of klachten over aanbestedingen? Neem contact op met het Bouwend Nederland Aanbestedingsinstituut via e-mail. Je kan ook bellen met Jos van Alphen op 079-3252122 of Lidewij de Ruijter op 079-3252138.

Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingsrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 november 2023
Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp

Bij het uitbesteden van werk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp) is het van belang dat je afspraken maakt om te voorkomen dat sprake is van een dienstverband. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk biedt bouw- en infrabedrijven hiervoor de benodigde zekerheid. Bouwend Nederland heeft, na het verlopen van de oude modelovereenkomst, een nieuwe overeenkomst aangevraagd die recent is goedgekeurd door de Belastingdienst. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren.

Zondag 1 oktober 2023
Discussie voor/tijdens oplevering

Vlak voor en tijdens de oplevering van een werk bestaat er tussen partijen vaak een verschil van mening over de vraag of het werk opleveringsgereed is en welke gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd moeten worden.

Donderdag 28 september 2023
Einde samenwerking Aon

Na zorgvuldige overwegingen en advies van de Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland, heeft het Bestuur van Bouwend Nederland besloten de samenwerking met onze verzekeringspartner Aon per 31-12-2023 op te zeggen. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in de bestaande Bouwend Nederland verzekeringen kan sluiten na 31-12-2023. Reeds bestaande via Aon gesloten polissen worden niet geraakt door deze opzegging en kunnen nog doorlopen (mits niet eerder beëindigd). Het gaat om lopende individuele polissen binnen de onderstaande verzekeringsmantels: