Logo Bouwend Nederland

Thema’s Programma Veiligheid in de Bouw belegd bij partijen uit de stuurgroep

Woensdag 14 februari 2024

Begin vorig jaar heeft het programma Veiligheid in de Bouw verbetervoorstellen opgeleverd voor drie thema’s: regie op veiligheid, borgen van constructieve veiligheid en het versterken van lerend vermogen. De verbetervoorstellen hebben de vorm van concrete handreikingen en zijn bedoeld voor de hele bouwsector. Uit een verkenning blijkt dat het niet lukt om deze thema’s elders te beleggen. Daarom hebben de organisaties in de stuurgroep besloten om zelf het ontwikkelde gedachtegoed te beheren en breder te verspreiden.

In de jaren tot begin 2023 heeft het programma Veiligheid in de Bouw gewerkt met een kerncoalitie van actief betrokken opdrachtgevers, bedrijven en kennisinstellingen. Geïnitieerd en aangestuurd door een stuurgroep van Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en NLingenieurs. 

 

Voor het ontwikkelen van de verbetervoorstellen heeft de tijdelijke programmastructuur van samenwerkende organisaties goed gewerkt. Voor het beheren en implementeren is volgens de stuurgroep een meer structurele organisatie nodig. Daarom is bij diverse bestaande partijen in de sector – actief op het vlak van verbeteren van veiligheid – verkend of zij het beheer van een of meerdere van de thema’s van het programma kunnen overnemen.

 

Uit die verkenning, uitgevoerd door een onafhankelijke adviseur, blijkt dat het op dit moment nog niet mogelijk is om het gedachtegoed structureel te beleggen. Belangrijkste redenen zijn dat het gedachtegoed op onderdelen nog inhoudelijke uitwerking vraagt en/of dat partijen geen passende business case zien in het toevoegen van dit werk aan hun huidige activiteiten. 

De drie thema’s belegd bij organisaties uit de stuurgroep 

Daarom hebben de partijen in de stuurgroep besloten om zelf het ontwikkelde gedachtegoed te beheren en breder te verspreiden. De thema’s zijn als volgt ondergebracht:  

  • Lerend vermogen: Bouwend Nederland en de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Leren van elkaar is al jaren een van de pijlers van de GCVB en samen met Bouwend Nederland wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van tools voor meldingen en het uitwisselen van leerervaringen. Daarnaast werken beide organisaties al samen aan een cultuur in de sector waar het veilig is om met elkaar fouten te delen en daardoor van elkaar te leren. 
  • Constructieve veiligheid: VNconstructeurs en NLingenieurs. Het eindproduct van de werkgroep is op onderdelen al verder uitgewerkt, zoals voor de overdracht van verantwoordelijkheden van de coördinerend constructeur in verschillende projectfasen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Beide verantwoordelijke partijen betrekken waar nodig andere organisaties, zoals het Constructeursregister, vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven en KPCV. 
  • Regie op veiligheid: De publieke opdrachtgevers uit de GCVB, met Rijkswaterstaat als eerste aanspreekpunt en in nauw overleg met het Opdrachtgeversforum. In de handreiking voor dit thema is uitgewerkt hoe opdrachtgevers in de bouw een expliciet in contracten vastgelegde rol als regisseur voor veiligheid krijgen en opdrachtnemers zorgen voor een veiligheidsaanspreekpunt. Aandachtspunt is de vertaling naar en het meenemen van kleinere opdrachtgevers en het MKB.

De stuurgroep bewaakt de samenhang 

De Stuurgroep Veiligheid in de Bouw komt in 2024 periodiek bijeen om de acties en voortgang op de drie thema’s te bespreken en op elkaar af te stemmen. Ook blijven de partijen in de stuurgroep samenwerken om het gedachtegoed verder te verspreiden en implementeren. 

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 30 mei 2024
6 juni: Werksymposium naar meer dagwerk in de infra

Veilig werken aan de weg zonder ongevallen: welke stappen kunnen we zetten. Hoe werken we vanaf de aanbesteding meer samen om het werk goed en veilig te organiseren. Wat zijn de dilemma’s. Tijdens een werksymposium op 6 juni zoeken ondernemers en Rijkswaterstaat samen naar oplossingen. Je bent van harte welkom!

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Dinsdag 7 mei 2024
Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.