Logo Bouwend Nederland

Uitkomsten UTA-onderzoek input voor CAO onderhandelingen

Maandag 11 september 2023

Bouwend Nederland heeft met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek onder UTA-medewerkers. In de huidige CAO werd afgesproken te onderzoeken wat ervaringen, wensen en eventuele knelpunten van UTA-medewerkers zijn.

Harde werk wordt beloond

Uit het onderzoek komt naar voren dat door UTA-medewerkers hard en goed gewerkt wordt. George Raessens, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers en vice-voorzitter van Bouwend Nederland: “De uitkomsten van het onderzoek verbazen ons niet. We weten dat de betrokkenheid, inzet en professionaliteit van UTA-medewerkers groot is.” Raessens is ook niet verrast over de uitkomsten die aantonen dat in de beleving van een deel van de  UTA-medewerkers deze inzet niet of onvoldoende beloond zou worden. “De bouw betaalt goed en werkgevers belonen de inzet van hun UTA-medewerkers in grote meerderheid wel degelijk. Alleen gebeurt dat vaak via bedrijfsbrede regelingen of via individuele afspraken. Dergelijke afspraken regelen we heel bewust niet via de CAO. De diversiteit van bedrijven, werkwijzen en werkgebied is immers enorm. De grote inzet van UTA-medewerkers wordt in grote meerderheid beloond. Alleen de wijze waarop verschilt van geval tot geval. Ook wordt vaak meer vast loon betaald dan de CAO voorschrijft. Ook dat is een vorm van vergoeding voor het harde en goede werk van UTA-medewerkers. Soms wordt vergeten dat dit hogere loon ook een compensatie is voor het overwerk”.

Onderzoek gaat mee naar de CAO-onderhandelingen

De uitkomsten van het onderzoek worden door de werkgevers goed bestudeerd en zullen worden doorgesproken met de bonden in de aanstaande cao-onderhandelingen. George Raessens: “We zullen met de sociale partners het gesprek aangaan over de uitkomsten van dit onderzoek en met hen bespreken of hier nog aanknopingspunten inzitten voor de komende onderhandelingen.“

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op de praktijk in de bedrijven en de ervaringen en wensen van uta-werknemers met betrekking tot de thema’s arbeidstijden, overuren en reisuren (van uta-werknemers die (ook) op de bouwplaats werken). Het onderzoek is uitgevoerd onder werkgevers én werknemers. Er zijn twee afzonderlijke vragenlijsten uitgezet, één voor uta-werknemers en één voor de werkgevers in de bouw- en infrasector. De vragen in deze vragenlijsten waren voor beide doelgroepen niet identiek, maar hadden wel betrekking op bovengenoemde thema’s. De vragenlijsten zijn gepubliceerd (d.m.v. een openbare link) op de websites van de cao-partijen.

Om van een representatief onderzoek te kunnen spreken is van tevoren een minimaal aantal respondenten bepaald, zijnde 1-5% van de doelgroep. Dit betekent 500 – 2500 werknemers en 100 – 500 werkgevers. Dit is voor beide vragenlijsten behaald met 2009 respondenten voor de werknemersvragenlijst en 662 respondenten voor de werkgeversvragenlijst.

De uitkomsten van het onderzoek zijn nu bekend en via onderstaande knop te downloaden. In het begin van het rapport is een samenvatting opgenomen.

Bekijk het rapport

Niels Wensing
directeur dienstverlening
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.