Logo Bouwend Nederland

Update: Wkb gaat per 2024 ook in voor verbouwingen en geen wettelijke regeling voor deelleveringen

Maandag 12 juni 2023

Per 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het privaatrechtelijke deel (o.a. aansprakelijkheid, waarschuwingsplicht) gaat voor alle bouwwerken gelden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. inschakelen kwaliteitsborger, dossier bevoegd gezag) alleen voor gevolgklasse 1-bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Er is sprake van geweest van onderscheid tussen nieuwbouw en verbouw, maar minister Hugo de Jonge heeft onlangs in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat dit onderscheid van de baan is. Dus moet je per 1 januari 2024 óók voor vergunningsplichtige verbouwingen aan een woning of bedrijfspand een kwaliteitsborger inschakelen.

Geen wettelijke regeling voor deelleveringen

In dezelfde brief geeft de minister ook dat hij niet van plan is om een wettelijke regeling te maken voor deelleveringen. Bijvoorbeeld een nieuwbouwproject dat in delen wordt opgeleverd. Bij het opleveren van de eerste woningen is het project immers nog niet afgerond en kan de kwaliteitsborger geen verklaring afgeven.

Bouwend Nederland heeft dit knelpunt voortdurend onder de aandacht gebracht. Als oplossing ziet de minister dat de gemeente, als er geen signaal is van de kwaliteitsborger, ervanuit mag gaan dat de woningen voldoen. Bovendien is er zicht op legalisatie: na ingebruikname van de laatste woning volgt wel de verklaring en een compleet dossier bevoegd gezag. Op basis hiervan kan de gemeente ervoor kiezen om niet handhavend op te treden.

Deze oplossing van de minister werkt verschillen tussen gemeenten in de hand, terwijl aannemers juist gebaat zijn bij een uniforme werkwijze. De praktijk zal het leren, wij zullen dit nauwlettend in de gaten houden.

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.