Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Vakgroep grondwerk kent goedbezochte alv

Vakgroep Grondwerk kent goedbezochte alv

Donderdag 13 juni 2024

Op woensdag 12 juni was de ALV van de Vakgroep Grondwerk. Dit is gekoppeld aan een bezoek aan het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenberg.

Op woensdag 12 juni was de Algemene Ledenvergadering van de Vakgroep Grondwerk. We waren dit keer te gast bij Ploegam.

In de vergadering heeft onze belangenbehartiger infra, Mathijs Rooling, een presentatie gegeven over de actualiteiten met betrekking tot de politiek. Mathijs heeft tijdens de middag kunnen kennismaken met de leden van de vakgroep Grondwerk. 

Na de vergadering is het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg bezocht. Met een bus zijn diverse onderdelen van het project bekeken wat zeer interessant was.

De opkomst was groot en het was een heel geslaagde middag. 

Charles Verheyen
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 mei 2024
David van Hilst (Waterschap Brabantse Delta) winnaar Piet van der Zouwenprijs

Op donderdag 2 mei jl. is de Piet van der Zouwenprijs uitgereikt aan David van Hilst, werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta. David won deze prijs als deelnemer aan de Machinisten Scholings Dagen (MSD).

Dinsdag 30 januari 2024
Video: bekijk de terugblik op de Machinistenscholingsdagen 2024

Op twee koude, maar zonnige winterdagen hebben op 18 en 19 januari zo'n 175 machinisten weer deelgenomen aan de inmiddels traditionele Machinistenscholingsdagen (MSD) op het Bouw- en Infrapark in Harderwijk.

Dinsdag 30 januari 2024
Stop werkzaamheden bij onverwachte kleur en geur

Bij werkzaamheden in de bodem, kan er onverwacht gekleurde grond of een onaangename geur optreden. Zo troffen de werknemers bij dit incident een blauw gekleurde grond aan en roken ze een zwakke, onaangename geur die direct doet denken aan amandelen. Nader bodemonderzoek leert dat er sprake is van een gevaarlijk verontreiniging. Hoe ga je hier mee om?