Logo Bouwend Nederland

Verminderd optimisme bouwers houdt aan

Zondag 25 juni 2023

De EIB Monitor Bouwketen voorjaar 2023 laat een gemengd beeld zien in de bouwketen als het gaat om hun verwachtingen voor de rest van 2023. Indicatoren voor de bouwketen blijven ongeveer op hetzelfde niveau als een half jaar geleden, toen er voor het eerst in jaren sprake was van verminderd optimisme. Bij bouwers en ingenieurs blijven indicatoren gelijk of dalen. Installatiebedrijven blijven positief gestemd, en verwachtingen van architecten namen af.

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft de Monitor Bouwketen voorjaar 2023 uitgevoerd in opdracht van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland. Het veldwerk van het onderzoek heeft gelopen in de periode maart-mei 2023. 

Conjunctuur per schakel in de bouwketen 

Bouwbedrijven 

De bouwbedrijven zien de gemiddelde werkvoorraad ten opzichte van een half jaar geleden met 0,3 maand toenemen en uitkomen op 10,7 maanden werk. Per saldo verwacht ongeveer 5% van de bouwbedrijven personeel aan te nemen, tegenover 7% in november. De omzetverwachting is per saldo zo goed als neutraal; ongeveer 19% verwacht een toename, terwijl 17% een afname verwacht.

Architectenbureaus

De gemiddelde werkvoorraad is ten opzichte van de najaarsmeting 2022 gelijk gebleven op 4,7 maanden. De verwachtingen rondom de omzet en personeel zijn negatief; ruim 40% van de bureaus verwacht een afname van de omzet in het vierde kwartaal (16% verwacht een hogere omzet). Ongeveer 10% van de bureaus verwacht in de komende maanden een krimp van het personeelsbestand, 6% een uitbreiding.

Ingenieursbureaus 

Ook bij de ingenieursbureaus is de gemiddelde werkvoorraad met 6,5 maanden onveranderd ten opzichte van de voorgaande meting. De omzetverwachting is ook nagenoeg onveranderd; per saldo verwacht ongeveer 35% van de ingenieursbureaus een hogere omzet in de komende maanden. De verwachting omtrent het personeelsbestand is minder positief. per saldo verwacht 12% van de bureaus een uitbreiding van het personeelsbestand, in de vorige meting is dat 22%.

Installatiebedrijven

Na een daling van 2 maanden in de najaarsmeting, steeg de gemiddelde werkvoorraad bij installatiebedrijven met 0,7 maand naar 11,2 maanden werk. Bijna 90% van de bedrijven verwacht het personeelsbestand uit te breiden, terwijl 5% een kleiner bestand verwacht. Per saldo verwacht ruim de helft van de installateurs een stijging van de omzet. 

Over Monitor Bouwketen 

Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Bouwend Nederland, NLingenieurs en Techniek Nederland. De bouwketen beslaat circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar.  

Pieter Jan Halma
Strategisch onderzoekscoördinator
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.