Logo Bouwend Nederland

Vertragingen en verstoringen in de bouw: hoe ga je ermee om?

Vrijdag 26 april 2024

Hoe je ook je best doet, tegenvallers bij de uitvoering van een werk lijken maar moeilijk te voorkomen. Wie kent niet de berichten over het uitlopen van bouwwerken, waardoor die soms jaren later dan gepland worden opgeleverd met alle gevolgen van dien. Het is daarom van groot belang te weten hoe je in dergelijke situaties als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunt optrekken om toch tot een succesvolle afronding van het werk te komen. Daarover heeft het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een leidraad gepubliceerd.

Deze leidraad vormt een praktische gids voor het voorkomen, oplossen en beslechten van vertragingen en verstoringen in de bouw. Geen juridisch document, maar juist een praktijkgerichte handleiding. Download hier de leidraad. 

Kom naar de kennissessie

In een kennissessie op 28 mei 2024 leer je alles over die leidraad en hoe je deze kunt toepassen in je werk: van voorbereidingsfase tot en met de uitvoeringsfase. Deze gratis kennissessie is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland en Bouwend Nederland. Stan Putter (advocaat) en Jouke van der Schors (directeur Vijverberg), redactieleden van de leidraad, vertellen je hoe je de leidraad kunt gebruiken: de aanbevelingen in het proces, het berekenen van financiële gevolgen en gaan in op de wijze waarop rechters en arbiters omgaan met vorderingen tot vergoeding van schade en/of kosten.

Aanmelden?

Deze kennissessie wordt gehouden bij Buytenplaats Kameryck, Oortjespad 3 in Kamerik tussen 15.00 en 17.00 en is gratis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van projecten: opdrachtnemers, opdrachtgevers en adviseurs in de techniek, bouw, infra en ontwerpsector. Ook niet-leden van Techniek Nederland en ons zijn van harte welkom. Je kan je aanmelden via deze pagina

Meer trainingen?

We hebben binnen onze Academy een uitgebreid aanbod aan trainingen. Bekijk hier welke voor jou interessant zijn.

Arno Duijverman
Senior Beleidsadviseur Aanbesteden & Contracten
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.

Woensdag 17 april 2024
Contactgroep Vastgoedonderhoud van start

Na de kick-off afgelopen november is de Contactgroep Vastgoedonderhoud nu echt van start. Het aantal aanmeldingen was verdubbeld van 20 naar 40, een duidelijk signaal dat de leden zich met vastgoedonderhoud bezighouden, behoefte hebben om elkaar te ontmoeten en specifieke onderwerpen te bespreken.