Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Economische krimp en gemengde vooruitzichten in de bouwketen in voorjaar 2024

Economische krimp en gemengde vooruitzichten in bouwketen in voorjaar 2024

Dinsdag 2 juli 2024

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft vandaag de Monitor Bouwketen Voorjaar 2024 gepubliceerd, waarin de recente economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur binnen de bouwketen worden beschreven.

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2024 met 0,1% gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023. De bouwnijverheid zag een daling van 1,8%. Het totale aantal werkenden in de bouwnijverheid bleef stabiel met 508 duizend personen, waaronder 350 duizend werknemers. Het aantal openstaande vacatures bleef op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2023, met 72 vacatures per duizend banen. Het aantal WW-uitkeringen in de bouwnijverheid steeg tot 3.298, wat ruim 500 meer is dan een jaar eerder.

Conjunctuur binnen de bouwketen

De bouwketen, bestaande uit architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven, vertoont gemengde vooruitzichten. De orderportefeuilles namen toe bij ingenieursbureaus en installatiebedrijven, terwijl deze licht daalden bij architecten- en bouwbedrijven. Bij bouwbedrijven en architectenbureaus zijn de omzetverwachtingen min of meer gelijk gebleven aan de vorige meting, terwijl de omzetverwachting bij installatiebedrijven een stuk minder positief zijn geworden en bij de ingenieursbureaus juist veel positiever zijn geworden. De verwachtingen rondom het personeelsbestand zijn positief bij de meeste schakels, behalve bij de architectenbureaus waar lichte negatieve verwachtingen heersen.

Uiteenlopend beeld

Architectenbureaus:

De gemiddelde werkvoorraad daalde licht naar 4,8 maanden werk. Ongeveer een kwart van de bureaus verwacht een omzetdaling, terwijl één op de vijf bureaus een hogere omzet verwacht. De verwachtingen rondom het personeelsbestand zijn licht negatief. In de orderportefeuille wordt een hoger belang verwacht in de marktsegmenten stedenbouw, woningen en gemengde projecten.

Ingenieursbureaus:

De werkvoorraad steeg naar 6,7 maanden werk. Ongeveer 45% van de ingenieursbureaus verwacht een hogere omzet, terwijl 9% een lagere omzet verwacht. De personeelsverwachtingen zijn licht verbeterd, met per saldo 15% van de bureaus die een uitbreiding van het personeelsbestand verwachten.

Bouwbedrijven:

De werkvoorraad daalde licht naar 10,4 maanden werk. De omzetverwachtingen bleven stabiel, met een lichte positieve verwachting. Ongeveer 15% van de bouwbedrijven verwacht personeel aan te nemen, een stijging ten opzichte van de vorige meting.

Installatiebedrijven:

De werkvoorraad steeg significant naar 11,8 maanden werk. De omzetverwachtingen zijn verslechterd, maar 24% van de bedrijven verwacht nog steeds een omzetstijging. De personeelsverwachtingen zijn hoog, met 68% van de bedrijven die een uitbreiding van het personeelsbestand verwachten, hoewel dit een daling is ten opzichte van de vorige meting.

Conclusie

Deze gemengde signalen binnen de bouwketen weerspiegelen de complexe economische omstandigheden waarmee de sector wordt geconfronteerd. De volledige rapportage van de Monitor Bouwketen Voorjaar 2024 biedt een gedetailleerde analyse van deze ontwikkelingen en is beschikbaar via de EIB.

Pieter Jan Halma
Strategisch onderzoekscoördinator
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 juli 2024
Oproep aan minister: maak schoon en voldoende water tot topprioriteit

AARDige Buren, Aedes, ANWB, Biohuis, Bouwend Nederland, Caring Farmers, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, NEPROM, Vereniging Eigen Huis en Vewin met hun achterban van ruim 6,5 miljoen Nederlanders en 5000 bedrijven en woningcorporaties roepen de nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat Barry Madlener op om schoon, voldoende en betaalbaar water voor mens en natuur te waarborgen in het nieuwe regeringsprogramma. Dit initiatief komt voort uit de dringende noodzaak om waterkwaliteit en -beschikbaarheid in Nederland te verbeteren in het licht van groeiend watergebruik, toenemende vervuiling en klimaatverandering.

Dinsdag 18 juni 2024
Maxime Verhagens mbo klussenbus rijdt rond op Bonaire

Een bericht vanaf Bonaire van de oud-voorzitter van Bouwend Nederland.

Dinsdag 18 juni 2024
Podcast: Fries Heinis blikt terug op 10 jaar Bouwend Nederland

Algemeen directeur, Fries Heinis, gaat na 10 jaar Bouwend Nederland verlaten. In aflevering 46 van ‘De bouw maakt het’ gaat presentator Iman de Vries in gesprek met Fries Heinis om meer te weten te komen over zijn ervaringen, de hoogte- en dieptepunten, welke stappen de politiek moet nemen om de woningcrisis op te lossen en wat de toekomst gaat brengen. Daarnaast zijn er ook nog ingezonden vragen en anekdotes die nog meer inzicht geven over de 10 jaar van Fries bij Bouwend Nederland.