Logo Bouwend Nederland

Wat is de loonkostenstijging voor de bouw en infra in 2023?

Vrijdag 23 december 2022

Door de ontwikkelingen op het gebied van de inflatie is er meer dan andere jaren vraag naar informatie over de stijging van de loonkosten in de bouw- en infrasector per 2023. In dit artikel zetten we belangrijke informatie op een rijtje.

Om aan deze vraag tegemoet te komen volgen hieronder alvast de belangrijkste conclusies over de stijging van de loonkosten per 1 januari 2023 vergeleken met die van 1 januari 2022.

Loonkostenstijging bouwplaatsmedewerkers

In de special Lonen & Arbeidsvoorwaarden wordt bij bouwplaatsmedewerkers altijd gewerkt met twintig voorbeeldberekeningen loonkosten. Voor werkgevers met een loonsom kleiner dan €905.000 is de gemiddelde loonkostenstijgingen per 1 januari 2023 2,86% ten opzichte van 1 januari 2022. Voor werkgevers met een loonsom gelijk aan of groter dan €905.000 is de gemiddelde loonkostenstijgingen per 1 januari 2023 2,68% ten opzichte van 1 januari 2022. Het verschil is te verklaren doordat de Aof-premie voor kleine werkgevers harder is gestegen. Als alleen naar de kostenposten wordt gekeken die duurder zijn geworden, dan komt een loonsverhoging onder de 3% laag over. Er zijn echter ook kostenposten die goedkoper zijn geworden.

Met name de verhoging van de franchise van €14.802 naar €16.322 leidt tot lagere pensioenlasten. Per werknemer wordt daardoor over €1502 minder werkgeverspremie pensioen afgedragen in 2023. Daarnaast is de pensioenpremie zelf iets verlaagd. Ook de WW-premie en de werkgeversheffing Zvw zijn lager dan in 2022.

Loonkostenstijging uta-medewerkers

In de special lonen & arbeidsvoorwaarden wordt bij uta-medewerkers altijd gewerkt met zes voorbeeldberekeningen loonkosten. Voor werkgevers met een loonsom kleiner dan €905.000 is de gemiddelde loonkostenstijgingen per 1 januari 2023 3,10% ten opzichte van 1 januari 2022. Voor werkgevers met een loonsom gelijk aan of groter dan €905.000 is de gemiddelde loonkostenstijgingen per 1 januari 2023 2,91% ten opzichte van 1 januari 2022. Het verschil is ook hier te verklaren doordat de Aof-premie voor kleine werkgevers harder is gestegen.

Dat de loonkosten voor uta-medewerkers iets harder zijn gestegen dan de loonkosten voor bouwplaatsmedewerkers komt doordat de werkgeverspremie pensioen lager (de stijging van de franchise werkt daardoor minder hard door) en de forse verhoging van het maximum dagloon (grondslag voor sociale verzekeringspremies) van € 59.706 naar €66.956. Meer verbijzonderd stijgen de loonkosten van salarisgroep 1 tot en met 5 gemiddeld met 2,91% (kleine werkgevers) en 2,79% (grote werkgevers). Bij salarisgroep 6 is dit respectievelijk 3,65% en 3,50%.

Special Lonen en Arbeidsvoorwaarden 2023

De special Lonen en Arbeidsvoorwaarden zal uiterlijk op 25 januari 2023 online staan en ook verzonden worden. Daarin staan de voorbeeldberekeningen loonkosten geheel uitgewerkt. Ook de voorbeeldberekeningen netto lonen zullen daar in staan. Daar is nu nog niets over te zeggen aangezien de Belastingdienst de witte tabellen nog niet heeft gepubliceerd. Doorgaans doen zij dit pas in de eerste of tweede week van januari.

Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 mei 2024
Nieuw functie- en loongebouw in de bouw en infra komt eraan

Op 31 december 2024 heeft onze sector een nieuw functie- en loongebouw. Op basis daarvan kunnen werkgevers functieomschrijvingen opstellen, functies indelen en het juiste salaris van medewerkers bepalen. Meer informatie daarover is binnenkort beschikbaar. Het advies is om hier, met name met het indelen van functies, op te wachten.

Maandag 12 juni 2023
AVA Zakelijk 2023 en AVA Consumenten 2023 nu beschikbaar

Bouwend Nederland (en daarvoor rechtsvoorganger AVBB) heeft sinds jaar en dag eigen algemene voorwaarden, die gebruikt worden voor werken waarbij geen directievoerder wordt aangesteld. Dit betreft vooral kleinere b&u-werken, maar ze worden ook gebruikt in de infra. Deze Algemene Voorwaarden van Aanneming van werk (AVA) zijn voor het laatst in december 2014 herzien. Het was tijd om ze weer eens tegen het licht te houden. Ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een directe aanleiding om deze algemene voorwaarden te actualiseren.

Woensdag 3 mei 2023
Pensioen indexatie arrest Hoge Raad

Op vrijdag 21 april 2023 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over een langslepende indexatie kwestie. Het ging over de vraag of een onvoorwaardelijk toegezegde indexatieregeling wel of niet gewijzigd kan worden en of dat niet verhinderd wordt door het wettelijk voorschrift van artikel 20 Pensioenwet (PW).