Logo Bouwend Nederland

Wees alert op valgevaar bij open kruipruimten en meterputten

Maandag 25 maart 2024

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. De nieuw gepubliceerde flyer vanuit de werkgroep leren van Arbo incidenten bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt. Deze flyer is te gebruiken bij werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in kruipruimten of meterputten.

De werkgroep leren van Arbo incidenten richt zich op arbeidsincidenten die plaatsvinden bij het werken aan onze gas- en elektriciteitsnetten. Denk hierbij aan snijden, vallen, beknellen, fysieke overbelasting en aanrijdingen. Deze werkgroep is vanuit de Governancecode Veilige Energienetten landelijk actief. Aan de hand van praktijksituaties maken netbeheerders en aannemers incidenten bespreekbaar.

Aanleiding

Helaas zijn er afgelopen jaar meerdere incidenten voorgekomen met open kruipruimten. De risico's hiervan zijn vooral van toepassing op mensen uit de omgeving. Deze flyer bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner een open ruimte in tuimelde. Het is van belang om een open werkgat altijd af te zetten. Ook als je maar even jouw werkplek verlaat. Wees je ervan bewust dat bewoners vaak afgeleid zijn en niet goed opletten.

De flyer vind je hier. Gebruik de flyer en opgenomen reflectie- en discussievragen wanneer er gewerkt wordt in een kruipruimte of meterput.
Andere, eerder uitgegeven toolboxen over het werken aan energienetten vind je op de site Leren van Incidenten.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Vrijdag 24 mei 2024
Opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport gereed

Na een intensieve samenwerkingen tussen de netwerkbedrijven en aannemers werkzaam in de Hoogspanning, een aantal ROC’s en het SBB, presenteren wij met trots de nieuwe opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport (EMHT).

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.