Logo Bouwend Nederland

Wenkend perspectief hard nodig in de ketensamenwerking ondergrond

Donderdag 14 maart 2024

Bij het derde ronde tafelgesprek over ketensamenwerking in de ondergrond kwamen we na een projectbezoek tot inzicht dat een wenkend perspectief hard nodig is. De energietransitie, connectiviteit en klimaatadaptatie zorgen zeker binnenstedelijk voor complexe vraagstukken in voorbereiding en uitvoering.

Hoe zorg je tijdig voor afstemming met stakeholders, omgeving en vergunningverleners met oog op beschikbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid? Inzicht in wat in welke fase nodig is, wat kan er worden geschrapt en hoe we verder kunnen standaardiseren zorgt dat we groeien naar een voorspelbare en consistentere omgeving waarbinnen AI beter kan gedijen. De stip op de horizon is dat door het schrappen van diversiteit er een standaard proces over blijft, waarbij voor elke afzonderlijke stap de toegevoegde waarde duidelijk is. Om hier te komen zijn ketensamenwerking én vertrouwen een randvoorwaarde, waarbij het delen van goede voorbeelden helpt. Vanochtend hebben we besloten hier lokaal mee aan de slag te gaan!

Voor meer informatie lees ook het LinkedIn bericht

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Vrijdag 24 mei 2024
Opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport gereed

Na een intensieve samenwerkingen tussen de netwerkbedrijven en aannemers werkzaam in de Hoogspanning, een aantal ROC’s en het SBB, presenteren wij met trots de nieuwe opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport (EMHT).

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.