Logo Bouwend Nederland

Wet ketenaansprakelijkheid: 5 redenen om een training te volgen

Woensdag 22 november 2023

"Deze training is ontzettend leerzaam èn belangrijk voor voor iedereen en zeker voor degenen die onvoldoende kennis in huis hebben welke wettelijke vereisten en regelgeving van toepassing zijn op ketenaansprakelijkheid en hoe bedrijven zich daaraan kunnen houden." Dat zei onze voorzitter Arno Visser na het bijwonen van een training over de Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) in Tilburg. Hij volgde de training om meer te leren over deze wet en te horen waar leden tegenaan lopen.

Projecten in de bouw- en infrasector hebben vaak complexe toeleveringsketens met meerdere lagen van betrokkenheid. "De wet zorgt ervoor dat verantwoordelijkheid niet alleen bij de directe leveranciers ligt, maar juist bij de gehele keten. Dit komt ten goede aan transparantie en eerlijke arbeidsomstandigheden", aldus Visser na afloop met trainer Gerard Werkhoven. De training die Werkhoven verzorgt is interactief en behandelt in de ochtend de theorie. Dit kan een eigen ingebrachte casus zijn waar dan 's middags aan wordt gewerkt.

5 redenen om deel te nemen aan een training over de Wka

1. Leer over de juridische naleving van de Wka

Het begrijpen van de Wet ketenaansprakelijkheid is cruciaal om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze training biedt inzicht in de specifieke bepalingen van de wet en hoe je eraan kunt voldoen, waardoor je juridische naleving kunt waarborgen en boetes kunt voorkomen.

 

2. Beheer financiële risico's

De Wet ketenaansprakelijkheid heeft betrekking op financiële risico's, met name met betrekking tot betaling van loonbelasting en sociale premies. Deze training helpt je om deze risico's te identificeren en strategieën te ontwikkelen om ze te beheren, waardoor financiële problemen en mogelijke boetes tot een minimum worden beperkt.

 

3. Begrijp wat ketenverantwoordelijkheid is

Als je begrijpt wat 'ketenaansprakelijkheid' betekent, ben je in staat verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele toeleveringsketen. Deze verantwoordelijkheid begrijpen en toe te passen kan bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering, wat positieve effecten kan hebben op het imago van je bedrijf.

 

4. Wees beschermd tegen financiële gevolgen

Het niet naleven van de Wka kan leiden tot aanzienlijke sancties en boetes. Deze training helpt je om te begrijpen welke acties als inbreuk worden beschouwd en hoe je deze kunt vermijden, waardoor je bedrijf wordt beschermd tegen financiële gevolgen.

 

5. Verbeter de reputatie van je bedrijf

Het proactief aanpakken van ketenaansprakelijkheid draagt bij aan een positieve reputatie van je bedrijf. Door deel te nemen aan deze training en de principes van de wet te implementeren, toon je betrokkenheid bij eerlijke arbeidspraktijken en draag je bij aan een verantwoordelijk imago van je bedrijf, wat zowel klanten als stakeholders positief kan beïnvloeden.

Overtuigd?

Meld je dan bij onze Academy. Op deze pagina staat alle praktische informatie over de training. De eerstvolgende training is op maandag 4 december in Zoetermeer. Onze leden krijgen altijd een mooie korting op de kosten.

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.