Logo Bouwend Nederland

Wijzigingen Bouwbesluit / BBL per 1 januari 2024

Zondag 1 oktober 2023

Per 1 januari 2024 vinden er enkele wijzigingen plaats in de bouwtechnische regels, zoals die nu in het Bouwbesluit (dit heet straks Besluit bouwwerken leefomgeving BBL) staan. Dit betreft bijvoorbeeld brandveiligheid, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

Adviesbureau Nieman heeft de wijzigingen op een rijtje gezet, zie Wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving vanaf 2024 - Nieman.

Het voldoen aan de bouwtechnische regels is met de komst van de Wkb extra belangrijk, goed om daar kennis van te nemen!

Actuele versie BBL

De actuele versie van het BBL vind je op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.  

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.