Logo Bouwend Nederland

Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

Woensdag 3 april 2024

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.

Wettelijk gezien is het de initiatiefnemer die de kwaliteitsborger inschakelt. Dat is bij seriematige woningbouw de projectontwikkelaar/ontwikkelende bouwer, en anders veelal de (particuliere) opdrachtgever. Die is dan ook degene die de kosten van de kwaliteitsborger betaalt. Je kan er als aannemer voor kiezen om de opdrachtgever te ontzorgen en dit voor hem te doen. Dit kan uit commercieel oogpunt handig zijn, maar je trekt er wel extra risico’s mee naar je toe. Uit juridisch oogpunt is het daarom niet aan te raden.  

Gebruik vooral het modelcontract

Als je ervoor kiest om zelf de kwaliteitsborger in te schakelen, is het verstandig om het modelcontract te gebruiken. Zie: www.bouwendnederland.nl/modellen onder het kopje kwaliteitsborging. In de offerte aan de opdrachtgever kun je dan de kosten van de externe kwaliteitsborger opnemen (dit kan ook als stelpost) met een opslagpercentage voor de extra risico’s. Daarnaast ligt het voor de hand om jouw interne kosten voor kwaliteitsborging door te berekenen. Je moet immers tijd besteden aan het verzamelen van gegevens voor de kwaliteitsborger, en misschien moet je bepaalde testen uitvoeren zoals een blowerdoortest.

Ook als de opdrachtgever de kwaliteitsborger inschakelt en betaalt, is het verstandig om deze interne kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

Al met al kunnen de kosten flink oplopen, dus laat in de offerte vooral duidelijk zien dat deze kosten voortkomen uit de Wkb.   

Meer weten?

Ga dan ook naar onze Wkb-pagina veelgestelde vragen en antwoorden

 

 

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 20 maart 2024
Modelcontracten AVA 2023 aangepast

Recent zijn de modelovereenkomsten behorende bij de AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023 aangepast.