Logo Bouwend Nederland

Wkb: Interne kwaliteitsborging met ISSO-praktijkprotocollen

Donderdag 30 maart 2023

De invoering van de Wkb per 1 januari 2024 is definitief. Vanaf dat moment moeten de prestaties van een gebouw op het moment van oplevering aantoonbaar zijn. De praktijkprotocollen van ISSO helpen daarbij. Ze beschrijven van ieder bouwelement of installatiedeel wat men op welk moment in het bouwproces moet controleren.

Interne kwaliteitsborging

Met de praktijkprotocollen kan je als aannemer je eigen registraties doen, dus de interne kwaliteitsborging. Je kan de praktijkprotocollen toepassen in bijvoorbeeld bouwsoftware, maar ze zijn via ISSO Open óók beschikbaar als lijsten.

De protocollen zijn ontwikkeld door groepen van experts vanuit de fabrikanten, brancheorganisaties (waaronder Bouwend Nederland), de kwaliteitsborgers en de praktijk. We streven ernaar dat ze deze protocollen de standaard worden. Op die manier hoeven aannemers geen verschillende registraties aan te houden voor verschillende kwaliteitsborgers, maar kan een uniforme werkwijze worden gehanteerd.

Kosteloos te raadplegen

Inmiddels zijn er al bijna 100 praktijkprotocollen beschikbaar, zowel voor de constructie van het gebouw, de gebouwschil, de installatiewerkzaamheden en de afbouwsector. Ze zijn voor iedereen die een profiel aanmaakt gratis op ISSO Open te raadplegen.

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.