Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Wkb van start wat verandert er voor jou

Wkb van start, wat verandert er voor jou?

Dinsdag 2 januari 2024

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet.

  • Voor nieuwbouw van bouwwerken in gevolgklasse 1 (zoals grondgebonden woningen, kleine bedrijfspanden, kleine fiets- en voetgangersbruggen) is vanaf 1 januari 2024 voor het technische gedeelte geen sprake meer van vergunningplicht, maar moet de initiatiefnemer een melding doen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarbij moet je onder andere vermelden wie de kwaliteitsborger is en je moet een borgingsplan en een risicobeoordeling indienen.

  • De kwaliteitsborger geeft aan het eind van het bouwproces een verklaring dat hij gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat het werk voldoet aan de bouwtechnische regels. Deze verklaring moet de initiatiefnemer, samen met diverse tekeningen en berekeningen van het gerealiseerde bouwwerk, bij de gereedmelding van het project indienen bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente).

  • Voor ALLE bouwwerken, variërend van het vervangen van een kozijn tot de bouw van een ziekenhuis, gelden extra eisen aan de waarschuwingsplicht. Ook wordt voor nieuwe contracten gesloten vanaf 1 januari 2024 de aansprakelijkheid van een aannemer verruimd en moet een opleverdossier worden overhandigd. Advies is om in het contract afspraken te maken over wat er in het opleverdossier komt. Gebruik hiervoor de AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023 met de bijbehorende modelovereenkomsten (te vinden op bouwendnederland.nl/modellen)

  • Bij de bouw van nieuwbouwwoningen moet je de consument informeren over hoe je verzekerd bent. Ook moet je in de tweede maand na oplevering een brief sturen naar de consument met betrekking tot het 5%-depot. Een voorbeeldbrief is te vinden op bouwendnederland.nl/modellen.

Meer weten? 

Voor meer details, lees het Wkb-infoblad en kijk op www.bouwendnederland.nl/wkb.

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 7 juni 2024
Besluit over verbouw onder Wkb naar 1 december 2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Daarbij is kwaliteitsborging verplicht voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Het voornemen was om per 1 januari 2025 ook bij verbouwen kwaliteitsborging verplicht te stellen. Gisteren heeft minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd dat het besluit hierover een half jaar is uitgesteld.

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.