Logo Bouwend Nederland

Zijn jouw daken met zonnepanelen nog wel verzekerbaar?

Donderdag 23 februari 2023

Steeds meer bedrijven investeren in zonnepanelen (PV-installaties). Goed voor het milieu en bovendien kostenbesparend op lange termijn. Ze zorgen echter ook voor een verhoogd risico op brand- of stormschade. Om deze risico’s te beperken, is het verstandig al in de ontwerpfase van een gebouw rekening te houden met enkele belangrijke onderwerpen. Met goed advies kun je veel onaangename verrassingen voorkomen, zoals een gebouw dat niet verzekerd kan worden.

Wat zijn precies de risico’s rondom zonnepanelen?

Draagkracht

Je wilt goede isolatie, maar ook geld besparen. Om deze reden worden er bij de bouw van een nieuw pand vaak lichte kunststof isolatiematerialen gebruikt, omdat de draagconstructie dan ook lichter kan worden uitgevoerd. Het nadeel daarvan is dat deze lichte constructies niet berekend zijn op het plaatsen van zonnepanelen. Een paneel betekent al gauw 15 tot 20 kilo extra gewicht per vierkante meter. Bij glazen panelen is dit nog meer. Houd hier dus in de ontwerpfase al rekening mee.

Brandrisico

Zonnepaneleninstallaties brengen ook een verhoogd brandrisico met zich mee. Wanneer de zonnepanelen, connectoren en dergelijke goed worden geïnstalleerd door een gecertificeerde installateur is de kans op brand niet groot, maar er zijn factoren die de aard en omvang van de brand sterk kunnen beïnvloeden:

  • Isolatie: Brandbaar isolatiemateriaal, dakbedekking en brandbare panelen kunnen zorgen voor een zichzelf voortplantende brand. Zo kan een aanvankelijk kleine brand grote gevolgen hebben. Gelukkig zijn er ook goede alternatieven, zoals PVC of TPO. Deze materialen hebben een langere levensduur en kunnen ook zonder brander aangebracht worden (föhnen). Een langere levensduur is zeker ook van belang als je bedenkt dat de zonnepanelen een levensduur van circa 25 jaar kunnen hebben, vaak langer dan die van bitumen. Het vervangen van dakbedekking met erboven geïnstalleerde zonnepanelen is zeer lastig.
  • Connectoren: Connectoren kunnen een oorzaak zijn van een brand. Zonder aanvullende voorzieningen kan er een blijvende vlamboog ontstaan die op het dak blijft liggen met alle gevolgen van dien.
  • Groen dak: Een groen dak is een mooie investering in het milieu, maar in combinatie met zonnepanelen en langdurig droog weer kan dit leiden tot een verhoogd brandrisico. Daarom kan bijvoorbeeld een beregeningssysteem een oplossing bieden om dit risico te beheersen.

Bespreek in de ontwerpfase jouw wensen

Je wilt natuurlijk de beste kwaliteit zonnepanelen. Maar de prijs blijft altijd een belangrijke factor, zeker in tijden van hoge inflatie en stijgende grondstofprijzen. Maak de juiste keuze en voorkom dat je straks met een onverzekerbaar pand achterblijft. Bespreek al in de ontwerpfase wat jouw wensen zijn, ook op de langere termijn. Neem daarom ook de installateur mee in een gesprek; dat voorkomt misverstanden en vingerwijzen achteraf. Daarnaast kun je alternatieven bespreken, bijvoorbeeld zonnepanelen op parkeerplaatsen, naast de panden (bijv. op braakliggend terrein) of alleen op de daken die daarvoor geschikt zijn.

Nieuwe regelgeving per 1 januari 2023

Op dit moment moet er bij bestaande panden een keuring worden gedaan volgens de huidige clausules. Heb jij op dit moment een verzekeringsoplossing waar de zonnepanelenclausule op van toepassing is? Dan kan het zijn dat je als verzekerde bij schade per 1 januari 2023 een verklaring moet overleggen aan jouw verzekeraar, inclusief een constructieberekening van een constructeur, waaruit blijkt dat het dak de zonnepanelen (PV-installaties) kan dragen.

Wisselend beleid bij verzekeraars

Helaas is er op dit moment nog geen consensus binnen in de verzekeringsmarkt over de verzekerbaarheid van panden (en de inhoud) met zonnepanelen. Zeker bij grotere panden, waar voor de opstalverzekering vaak meerdere verzekeraars betrokken zijn, kan dit helaas voor onwenselijke discussies zorgen.

Vragen? Neem contact op met het gespecialiseerde team van Aon

Laat je op tijd over dit soort vraagstukken informeren, zodat je de juiste beslissingen en voorzorgsmaatregelen kunt treffen. Als risicoadviseur en partner van Bouwend Nederland helpt Aon je hier graag bij. Naast jouw vaste adviseur staat ook een speciaal team Risk Control klaar om mee te kijken en te adviseren op het gebied van risico’s en verzekerbaarheid van jouw zonnepanelen. Dat is aan te bevelen, helemaal omdat er per 1 januari 2023 nieuwe regelgeving van kracht is gegaan.

Wil je meer weten? Kijk dan op de Aon website. Je vindt daar onder meer een handig overzicht met richtlijnen voor zonnepanelen.

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.