Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Zorgvuldig graven nabij waterstofleidingen

Zorgvuldig graven nabij waterstofleidingen

Woensdag 22 november 2023

De netbeheerders hebben een WIBON adviesblad, grondroeren nabij (waterstof)gas distributie leidingen opgesteld. Om ervaring op te doen met waterstof als alternatief voor aardgas, zijn pilots gestart. Dat betekent dat op bepaalde locaties leidingen aanwezig zijn waar waterstof doorstroomt. Hoe je zorgvuldig moet graven in de nabijheid van deze leidingen staat in een nieuw WIBON adviesblad.

De netbeheerders hebben samen met de overheid en andere Klimaatakkoordpartners uitgesproken dat ze waterstof vanaf 2030 als mogelijk extra oplossing willen kunnen inzetten voor het duurzaam verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Om dit te kunnen realiseren zijn netbeheerders gestart met pilots om inzicht te krijgen in het effect van de omschakeling naar waterstof. Binnen deze pilots wordt onder andere ervaring opgedaan met de distributie van waterstof door bestaande gasleidingen waarbij veiligheid één van de leerthema’s is. Het adviesblad is opgesteld in samenwerking met leden van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer die betrokken zijn bij pilots.

 

In het digitale dossier graafschadereductie op de site van Netbeheer Nederland, vind je onder het tabblad documenten diverse adviesbladen, waaronder 'werken nabij Waterstofleidingen'. Meer informatie over waterstof als onderdeel van het toekomstig energiesysteem: nu investeren in onderzoek vindt je in het digitale dossier waterstof op de site van Netbeheer Nederland. Bij vragen neem contact op met de betreffende netbeheerder of Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser.

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.