Logo Bouwend Nederland

Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Woensdag 8 mei 2024

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.

In augustus 2022 piekte de groothandelsmarkt voor elektriciteit op de dag markt op

€ 0,70/kWh. Inmiddels is deze dag markt gezakt naar het niveau van € 0,06/kWh met op sommige zonnige dagen een prijs die negatief is. Enorme verschillen in een relatief korte tijd waarbij er geen zekerheid is dat dergelijke extreme tarieven niet weer zullen voorkomen. Er zijn diverse manieren om je als onderneming hiertegen te verzekeren.

Atlas Power and Gas heeft diverse energiecontracten die je beschermen tegen hoge tarieven en je gebruik laten maken van de huidige lage dag markt. Laat de mogelijkheden voor jouw onderneming geheel vrijblijvend en gratis doorrekenen. Contactpersoon voor leden van Bouwend Nederland: Jürgen van den Elshout. Mail: jurgen@atlaspowerandgas.com Tel: 06-20421017

In september zullen wij een Webinar organiseren waarin wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om je te verzekeren tegen extreme prijsschommelingen en tariefsverhogingen. Hiervoor ontvang je nog een uitnodiging via de mail. Houd je mailbox dus goed in de gaten. 

BNL Ledenvoordeel

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.